دنیای ثبت

سه شنبه 29 بهمن 1398

چنانچه علاقه مند به تاسیس شرکت پرورش گل و گیاه هستید ، می توانید این شرکت را در قالب های سهامی خاص و یا بامسئولیت محدود به ثبت برسانید. ما در این مقاله به بررسی نحوه تشکیل این شرکت ها پرداخته ایم .


تشکیل شرکت بامسئولیت محدود
شرکت بامسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.
ویژگی های تشکیل شرکت با مسئولیت محدود :
– حداقل، تعداد شرکا 2 نفر می باشد.
– حداقل تعداد مدیران، یک نفر می باشد.
– در شرکت بامسئولیت محدود هیچ گونه حداقل سرمایه پیش بینی نشده است.
– در اسم شرکت باید عبارت بامسئولیت محدود تیتر شود والا در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود.
– نام شرکت نباید متضمن اسم هیچ یک از شرکاء باشد والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را دارد.
– در تصمیم گیری شرکت بامسئولیت محدود ، گرایش به حکومت رای اکثریت بیشتر است. معذلک، اکثریت مورد نظر مقنن در این نوع شرکت، تلفیقی از اکثریت عدد و سرمایه است. یعنی اینکه شخصیت یکایک شرکا و همچنین میزان آورده هر یک به صورت توامان مورد توجه قرار گرفته است.
– سرمایه شرکت بامسئولت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
– نقل و انتقال سهم الشرکه در شرکت بامسئولیت محدود نسبت به دو شرکت تضامنی و نسبی ، آسانتر است. معذلک به هیچ وجه نمی توان انتظار داشت که شریک این شرکت بتواند به آسانی حقوق خویش در شرکت را به غیر منتقل نموده و آن را به وجه نقد تبدیل نماید.
در تشکیل شرکت بامسئولیت محدود دو اصل باید رعایت گردد :
1- شرکتنامه نوشته و امضاء شده باشد.
2- سرمایه تماماَ تادیه و پرداخت شده باشد.
اگر شرکتی دارای شرکتنامه نباشد اساس آن انجام نشده است و بدون آن باطل است. زیرا شرکتنامه که دلیل وقوع عقد شرکت و از مدارک ضروری تشکیل شرکت می باشد، مبین توافق و تراضی شرکاء و مشخص کننده میزان سرمایه و حصه هر یک از شرکاء است و بیش از هر امری باید تنظیم گردد. چنانچه در ماده 97 ق. ت می گوید " در شرکتنامه باید صراحتاَ قید شده باشد که سهم الشرکه غیرنقدی هر کدام به چه میزان تقویم شده است ".

تشکیل شرکت سهامی خاص
علاقه مندان به تشکیل شرکت سهامی خاص را که به آن ها اصطلاحاَ موسسین شرکت سهامی خاص گویند می بایست حداقل 35% از مبلغ سهام مورد تعهد را در حسابی به نام شرکت در شرف تاسیس واریز نموده و گواهی دریافت نمایند و سپس می توانند با برگزاری مجمع عمومی موسسین طرح اساسنامه شرکت را به تصویب برسانند و در همان مجمع عمومی موسسین اولین مدیران و بازرسان شرکت را انتخاب و در صورتی که برخی سهامداران آورده غیرنقدی دارند باید گزارش کارشناس رسمی در خصوص تقویم آورده غیرنقدی و نام روزنامه کثیرالانتشاری که کلیه آگهی های شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر می گردد را طی صورتجلسه مجمع عمومی موسس به تصویب برسانند. تشکیل شرکت سهامی خاص برخلاف شرکت سهامی عام به صورت یک مرحله ای است بدین معنا که اظهارنامه ای که حاوی نام شرکت، محل شرکت ، میزان سرمایه ، تعداد شرکاء ، نوع فعالیت و مواردی که در قانون تجارت ذکر شده به همراه گواهینامه واریزی، اساسنامه مصوب، اعلام اسامی اولین مدیران و بازرسان و گزارش کارشناس رسمی در خصوص آورده های غیرنقدی و تقویم آن ها و اعلام نام روزنامه کثیرالانتشار جهت آگهی های شرکت که در مجمع عمومی موسس به تصویب رسیده است به اداره ثبت شرکت ها ارسال گردد.
به موجب ماده 20 لایحه قانون تجارت، برای تاسیس و ثبت شرکت سهامی خاص علاوه بر اظهارنامه شرکت که باید به مرجع ثبت شرکت ها تسلیم شود، تحویل چند مدرک دیگر نیز ضروری است :
1. اساسنامه
2. اظهارنامه بانکی
3. انتخاب اولین مدیران و بازرسان
4. انتخاب روزنامه کثیرالانتشار
نکته : تصمیمات تاسیس در شرکت سهامی خاص مانند انتخاب مدیران و بازرسان توسط کلیه موسسین است، زیرا پذیره نویس در شرکت سهامی خاص وجود ندارد. در شرکت سهامی عام تصمیمات تاسیس در مجمع عمومی موسس انجام می شود.
شرایط اختصاصی شرکت سهامی خاص :
– در شرکت های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست لیکن جلب نظر کارشناس مذکور در ماده 176 این قانون ضروری است و نمی توان آورده های غیرنقد را به مبلغی بیش از ارزیابی کارشناس قبول نمود.
– شرکت های سهامی خاص نمی توانند سهام خود را برای پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک ها عرضه نمایند و یا به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت های سهامی عام به نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.
– استفاده از وجوه تادیه شده به نام شرکت های سهامی در شرف تاسیس ممکن نیست مگر پس از به ثبت رسیدن شرکت و یا در مورد مذکور در ماده 19.

 

 • نظرات() 
 • سه شنبه 29 بهمن 1398


  کنسرسیوم ، " در حقیقت نوعی از شرکت است اما انگیزه ایجاد آن کمبود سرمایه نیست بلکه ضعف هر یک از شرکا در توانایی انجام کار معین است و این ضعف از طریق اجتماع توانایی های محدود اعم از این که متنوع یا غیرمتنوع باشد جبران می گردد. مثلاَ ممکن است تولید هواپیما در قالب کنسرسیومی متشکل از چند تولیدکننده اجزای مهم محقق گردد .

  کنسرسیوم به نوعی در فقه نیز دارای سابقه است. در فقه شرکتی که با انجام کار معین توسط هر یک از شرکا تشکیل می شود ، ابدان نام دارد و شیوه اداره کنسرسیوم، تابع ماده 10 قانون مدنی است. این ماده می گوید : " قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است ".
  شرکت کنسرسیوم را می توان در قالب شرکت بامسئولیت محدود و یا سهامی خاص به ثبت رساند. در ذیل به بررسی شرایط و مدارک لازم جهت ثبت این شرکت می پردازیم .

  شرکت با مسئولیت محدود
  شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است.فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد.در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.
  الف) شرایط ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
  – حداقل تعداد شرکاء ، 2 نفر می باشد.
  – در قانون تجارت، برای میزان سرمایه شرکت بامسئولت محدود هیچ مبلغی تعیین نشده است. با این حال به صورت عرفی حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد. ( این سرمایه پرداخت نمی شود و اسمی می باشد ).
  – حداقل تعداد مدیران ، یک نفر می باشد. ( برخلاف شرکت های سهامی اولاَ مدیر یا مدیران ممکن است از بین شرکاء یا خارج انتخاب شوند. ثانیاَ مدت خدمت آنان ممکن است محدود یا نامحدود باشد ).
  – اعضاء هیئت مدیره نباید کارمند بوده و دارای سابقه کیفری ( سوء پیشینه ) باشند.
  ب) مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت بامسئولیت محدود :
  1- دو برگ شرکت نامه و تکمیل آن و امضا ذیل شرکت نامه توسط کلیه سهامداران
  2- دو برگ تقاضانامه ثبت شرکت با مسئولیت محدود و تکمیل آن و امضا ذیل تقاضانامه توسط کلیه سهامداران
  3- دو جلد اساسنامه ی تکمیل شده و امضا ذیل تمام صفحات آن توسط کلیه سهامداران
  4- دو نسخه صورتجلسه ی مجمع عمومی موسس که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
  5- دو نسخه صورتجلسه ی هیات مدیره که به امضا سهامداران و بازرسین رسیده باشد.
  6- تصویر برابر با اصل مدارک احراز هویت کلیه ی شرکا،مدیران و هیات نظار(در مواردی که تعداد شرکا بیش از دوازده  نفر باشد)
  7- اصل گواهی عدم سوپیشینه جهت اعضا ی هیات مدیره،مدیر عامل
  8- تاییدیه هیئت مدیره اشخاص حقوقی سهامدار،مبنی بر غیر دولتی بودن آن
  9- معرفی نامه نمایندگان، در صورتیکه سهامداران و اعضا هیئت مدیره از بین اشخاص حقوقی باشند و ارائه تصویر روزنامه رسمی آگهی تاسیس یا آخرین تغییرات آن
  10- اصل مجوز فعالیت از مراجع ذیربط در مواردی که ثبت موضوع نیاز به مجوز داشته باشد.
  11- اصل وکالتنامه ی وکیل دادگستری در صورتی که ثبت شرکت توسط وکیل صورت پذیرد.
  نکته: اوراق تقاضانامه و شرکتنامه به دلیل بهادار بودن صرفاَ می بایست از محل اداره ثبت شرکت ها تهیه گردند. همچنین فرم اظهارنامه ، اساسنامه ، صورتجلسه  نیز در اداره ثبت شرکت ها موجود است.

  شرکت سهامی خاص
  شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد 3 و 4 و 5 ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده 1 ل.ا.ق.ت)
  الف) شرایط ثبت شرکت سهامی خاص :
  – حداقل تعداد سهامداران جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص 3 نفر و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
  – حداقل سرمایه جهت ثبت یک شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال برابر با یکصد هزار تومان می باشد.
  – در بدو تاسیس حداقل 35% سرمایه به صورت نقدی باید به حساب شرکت تودیع شود.
  –  در صورت سرمایه غیر نقدی ( در صورت وجود ) باید به تفکیک تقویم و در اظهارنامه منعکس گردد.
  – حداقل تعداد مدیران و بازرسین : حداقل 3 عضو هیات مدیره + یک بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل
  ب) مدارک ثبت شرکت سهامی خاص :           
  1- اظهارنامه شرکت سهامی خاص که توسط اداره ثبت شرکت ها به صورت فرم چاپ شده است. 2 نسخه
  2- اساسنامه شرکت سهامی خاص که توسط مؤسسین تهیه می شود. 2 جلد
  3- صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین. 2 برگ
  4- صورت جلسه هیأت مدیره با امضای مدیران منتخب. 2 نسخه
  5- فتوکپی شناسنامه کلیه سهامداران و بازریس یا بازرسان.
  6- ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% سرمایه شرکت از بانکی که حساب شرکت در شرف تأسیس درآنجا افتتاح شده است.
  7- ارائه مجوز در صورت نیاز( بنا به اعلام اداره ثبت شرکت ها)
  8- ارائه تقویم نامه کارشناس رسمی دادگستری در صورتی که آورنده سرمایه شرکت اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول ) را معرفی کرده باشد.
  9- ارائه اصل سند مالکیت در صورتی که اموال غیر منقول جهت سرمایه شرکت معرفی شده باشد.
  10- انتقال مال غیرمنقول به نام شرکت.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 13 بهمن 1398

   
  یکی دیگر از شرکت های تجاری، شرکت تعاونی است. شرکت تعاونی، شرکتی است که برای مدت نامحدود و به منظور رفع احتیاجات مشترک شرکاء و بهبود وضع مادی و اجتماعی آنان تشکیل می شود.
  موضوع شرکت تعاونی ممکن است یک یا چند منظوره باشد و بر همین اساس، می توان شرکت تعاونی را به انواع ذیل تقسیم نمود :
  الف) شرکت تعاونی تولید اعم از محصولات صنعتی ، کشاورزی ، دامداری و پرورش طیور
  ب- شرکت تعاونی فروش محصولات
  ج- شرکت تعاونی مصرف لوازم مورد نیاز زندگی شرکاء
  د- شرکت تعاونی ساختمان یا مسکن
  ه- شرکت تعاونی بیمه محصولات و حیوانات
  و- شرکت تعاونی وام و اعتبار
  شرکت تعاونی صنوف
  شرکت تعاونی وام و اعتبار
  ز- شرکت تعاونی نمایندگی کارخانه ها و موسسات تولیدات صنعتی و کشاورزی
  با این حال قانون تجارت ایران، از بین شرکت های تعاونی تنها به شرح دو نوع تولید و مصرف پرداخته است.
  ما در این مقاله قصد داریم تا به بررسی ثبت شایع ترین نوع تعاونی ( شرکت تعاونی مصرف) بپردازیم. لازم به ذکر است، خوانندگان محترم، جهت کسب اطلاعات تکمیلی در این رابطه می توانند مقالات ذیل را نیز مطالعه نمایند :
  - راهنمای گام به گام تشکیل و ثبت شرکت تعاونی
  - مجوز ثبت شرکت تعاونی
  - اخذ پروانه تاسیس در تعاونی ها
  شرکت تعاونی مصرف :
  تعاونی های مصرفی عبارتند از تعاونی هایی که نیاز مشاغل تولیدی یا مصرف کنندگان عضو خود را برابر مقررات و به منظور کاهش هزینه ها و قیمت ها تامین می نمایند. این شرکت ها، برای مقاصد ذیل تشکیل می شوند :
  1) فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگانی اعم از اینکه اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده یا خریده باشند.
  2) تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آن ها .
  در ماده 79 قانون شرکت های تعاونی 1350 نیز مقرر شده است شرکت تعاونی مصرف کنندگان برای تهیه انواع کالاهای مصرفی به منظور تامین نیازمندی های اعضاء و خانواده های آنان همچنین برای انجام تمام یا قسمتی از خدمات زیر و امثال آن تشکیل می شود :
  1) تهیه آب مشروب
  2) تامین وسایل توزیع گاز
  3) تامین وسایل توزیع برق .
  4) خدمات بهداشتی و درمانی
  5) تدارک وسایل حمل و نقل
  6) ایجاد باشگاه و رستوران ها
  7) تاسیس انواع آموزشگاه ها
  • ارکان تعاونی مصرف
  شرکت تعاونی، مانند شرکت تجاری، دارای شخصیت حقوقی است و دارایی آن مجزا و مستقل از اعضا می باشد. شرکت های تعاونی / تجاری تولید و مصرف ، برای اداره امور خود ، دارای ارکان ذیل می باشد :
  الف) مجامع عمومی صاحبان سهام
  ب) هیئت مدیره
  ج) بازرس
  • اساسنامه تعاونی مصرف
  شرکت های تعاونی باید دارای اساسنامه باشد. اساسنامه شرکت های تعاونی ، باید حاوی مفاد ذیل باشد :
  1) نام شرکت تعاونی با قید کلمه تعاونی
  2) هدف شرکت تعاونی
  3) موضوع شرکت تعاونی
  4) نوع تعاونی که تعاونی تولید است یا تعاونی توزیع ( مصرف )
  5) حوزه عملیات تعاونی
  6) مدت اعتبار شرکت تعاونی
  7) مرکز اصلی عملیات و نشانی شرکت تعاونی
  8) میزان سرمایه
  9) مقررات مربوط به اعضای تعاونی
  10) ارکان تعاونی
  11) مقررات مالی و مقررات مربوط به کار
  12) نحوه انحلال و تصفیه شرکت تعاونی
  • شرایط عضویت در تعاونی ها
  طبق ماده 9 قانون بخش تعاون ، شرایط عضویت در تعاونی ها به قرار ذیل است :
  1) تابعیت جمهوری اسلامی ایران
  2) عدم ممنوعیت قانونی و حجر و ورشکستگی به تقصیر
  3) عدم سابقه ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری
  4) درخواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی
  5) عدم عضویت در تعاونی مشابه
  تعداد اعضای تعاونی نباید کمتر از 7 نفر باشد.
  • ثبت تعاونی ها
  برای آنکه شرکتی تعاونی تلقی شود ، باید مطابق مقررات قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، تشکیل و به ثبت برسد.
  هر تعاونی وقتی ثبت و تشکیل می شود که حداقل یک سوم آن تادیه و در صورتی که به صورت نقدی و جنسی باشد تقویم و تسلیم شده باشد. سرمایه شرکت تعاونی نامحدود است و حداقل و حداکثر خاصی در قانون برای آن تعیین نشده است . در شرکت تعاونی مانند شرکت سهامی ، سرمایه شرکت به قطعات مساوی به نام سهم تقسیم می شود. مسئولیت شرکای این شرکت مانند مسئولین شرکای شرکت با مسئولیت و سهامی است. یعنی فقط به میزان سهامشان مسئول تادیه دیون شرکت اند ، نه بیشتر.
  برخلاف سایر شرکت های تجاری، برای تاسیس و ثبت شرکت تعاونی، ابتدا موسسین شرکت باید به اداره تعاون مراجعه نموده و پس از ارائه طرح توجیهی و درخواست تاسیس، در صورت موافقت با تاسیس شرکت ، اداره تعاون ، موافقت نامه تشکیل را صادر و همراه با سایر مدارک لازم جهت ثبت شرکت به اداره ثبت شرکت ها ارسال می نماید. برای تاسیس و ثبت شرکت تعاونی، ارائه مدارک ذیل الزامی است :
  1) صورت جلسه تشکیل مجمع موسس و اولین مجمع عمومی و اسامی اعضا و هیئت مدیره منتخب و بازرسان ؛
  2) اساسنامه مصوب مجمع عمومی ؛
  3) درخواست کتبی ثبت ؛
  4) طرح پیشنهادی و ارائه مجوز وزارت تعاون ؛
  5) رسید پرداخت مقدار لازم التادیه سرمایه .
  6) مدارک مربوط به دعوت در خصوص عضویت افراد واجد شرایط
  7) اولین هیئت مدیره منتخب پس از اعلام قبولی با رعایت تشریفات مقرره مکلف به ثبت تعاونی می باشد.
  اداره مذکور پس از بررسی مدارک، نسبت به ثبت شرکت تعاونی اقدام و رونوشتی از آگهی ثبت کردن شرکت و اساسنامه ای که به تایید اداره ذکر شده رسیده است را به اداره تعاون ارسال می نماید .

 • نظرات() 
 • یکشنبه 13 بهمن 1398

   
  قائم شهر از پرجمعیت ترین و بزرگ ترین شهرهای استان مازندران و شمال ایران و مرکز شهرستان قائم شهر می باشد که در ناحیه البرز مرکزی قرار گرفته است. این شهر به دلیل قرار گرفتن در مسیر جاده فیروز کوه دارای اهمیت ارتباطی است.

  قائم شهر یکی از قطب های صنعت در ایران و خاورمیانه است که دارای زمین های حاصل خیزبوده و محصولات مختلف مخصوصاَ گندم ، جو ، برنج ، صیفی جات ، لوبیای روغنی و ... در آن کشت می شود. همچنین باغ های پرمحصول مرکبات این شهر از اهمیت زیادی برخوردار است. مردم شهر نیز بیشتر در صنایع ماشینی مشغول به کار هستند.
  سوغاتی ها و صنایع دستی قائم شهر بسیار متنوع است. از تندیر نان و سوهان کنجد و برنجک گرفته تا کوماج و پیس گندله. این شهر زیبا هنرمندان بسیاری دارد که آثار زیبایی را خلق می کنند و اصالت این شهر را به رخ می کشند. برخی از این صنایع دستی عبارتند از : صنایع چوبی، مبل سازی ، نساجی ، گونی بافی ، حصیربافی ، گلیم بافی ، جاجیم بافی ، جوراب بافی ، موج بافی ، پارچه بافی و سفال گری .
  با توجه به امکانات موجود در این شهر افراد بسیاری مایل به راه اندازی و یا توسعه فعالیت اقتصادی در قائم شهر هستند و هنگامی که صحبت از فعالیت اقتصادی در میان باشد ، ثبت برند بخش جدایی ناپذیر این فعالیت هاست . چرا که اگر شما ارائه دهنده خدمات باشید و یا محصول یا کالایی را ارائه یا تولید نمایید ، نیاز خواهید داشت تا این محصول یا خدمات را به نحو مطلوب به بازار معرفی نمایید و همچنین از این نام و نشان در مقابل جعل یا تقلب جلوگیری کنید.
  از همین رو، قائم شهری عزیر برای معرفی محصولات و خدمات خود لازم است تا برندی را انتخاب و آن را به ثبت برسانند . ما در این مقاله برآنیم تا به بررسی این موضوع بپردازیم. خوانندگان محترم، علاوه بر مطالعه این نوشتار می توانند به مقالات ذیل نیز مراجعه نمایند :
  - ثبت برند صنایع دستی و نکات مهم آن
  - مدارک و مراحل ثبت برند مواد غذایی
  - شرایط و مدارک ثبت برند پوشاک

  • نحوه انتخاب نام برند
  انتخاب یک واژه مناسب ، شکل و تصویر زیبا و یا ترکیبی ار هر دو ، اولین گام از مراحل ثبت برند است. باید این موارد را به گونه ای انتخاب نمایید که برند شما به راحتی در اذهان مخاطب ماندگار شود و معرف کالا یا خدمتی باشد که ارائه می نمایید. در انتخاب نام برند ملزم به رعایت یکسری قوانین به شرح ذیل خواهید بود :
  الف- شامل واژه های عام نباشد . به عنوان مثال علامت تجاری " کیف " یک واژه عام است.
  ب- شامل واژه های توصیف کننده نباشد. مانند واژگان توصیفی " کیک شکلاتی " ، " چیپس 500 گرمی " ، " مبل ارزان " ، " عسل اردبیل " .
  ج- گمراه کننده نباشد و مصرف کننده را راجع به کیفیت محصول، ماهیت آن ، مبدا جغرافیایی و محل تولید محصول به اشتباه نندازد. به عنوان مثال ثبت علامت تجاری جهت عرضه شیره خرما با تصویر زنبور عسل مردود خواهد شد. زیرا ممکن است خریداران را به اشتباه اندازد و برخی چنین محصولی را با تصور عسل خریداری کنند.
  شایان ذکر است، خصوصیت گمراه کننده بودن یک علامت را قاضی راساَ تعیین می کند. ابطال یک علامت به عنوان فریب دهنده، اغلب به دلایل منشا جغرافیایی یا صنعتی، ماهیت و سرشت محصولات ، شباهت علائم و کیفیت یا ترکیبات محصول یا خدمات صورت می گیرد.
  د- با نظم عمومی و اخلاق حسنه مغایرت نداشته باشد. نام هایی که مخالف موازین شرعی، نظم عمومی و خلاف اخلاق حسنه باشند قابلیت ثبت ندارند. به عنوان مثال اسامی تجاری مانند " بیمارستان سفید پوستان " و یا " آژانس توسعه بیکاری " را نمی توان به ثبت رسانید.
  ه- شامل علائم رسمی دولتی و نشان کشورها نباشد مانند پرچم کشور
  ن- بتواند میان کالاها یا خدمات یک موسسه با موسسه دیگر تمایز ایجاد کند. لازم به ذکر است هر علامت تجاری برای اینکه بتواند کالای معینی را از کالای دیگری ممتاز نماید باید دارای صفتی باشد که آن را از علائم دیگران ممتاز سازد. صفت علامت را " وجه تمایز " یا صفت مشخصه گویند. هر علامتی که این وصف را نداشته باشد قابلیت ثبت پبدا نمی کند.
  ی- مشابه با برندهای به ثبت رسیده دیگر نباشد. توجه داشته باشید که در صورت وجود شباهت بین برند مورد نظر شما و برندی که قبلاَ در همان طبقه ثبت شده است، اظهارنامه علامت تجاری شما رد خواهد شد و برندی که تقاضای آن یکبار از سوی کارشناسان اداره مالکیت معنوی رد شود، برای دفعات بعدی شانس بسیار کمی برای ثبت شدن دارد و اصطلاحاَ سابقه چنین برندی خراب می شود.
  ضمناَ ذکر این نکته نیز ضروری است که به موجب قوانین سازمان ثبت اسناد و املاک ایران ، نام تجاری بایستی شامل کلمات فارسی باشد در غیر این صورت ، برای ثبت برندی که حاوی کلمه غیرفارسی ( لاتین و ... ) باشد لازم است فرد متقاضی، دارای کارت بازرگانی باشد.

  • انواع برند
  برندها بر حسب چیزی که معرفی می نمایند ، انواع مختلفی دارند که عبارتند از :
  الف- برند محصول : برند کردن یک محصول یا خدمت خاص
  ب- برند شخصی : مانند یک ورزشکار
  ج- برند شرکتی : یک شرکت که چندین محصول یا خدمات مختلف دارد.
  د- برند جغرافیایی : مانند یک شهر خاص
  ه- برند عمومی : مانند مراسم های حکومتی
  ی- برند فرهنگی : مانند یک مراسم فرهنگی
  ن- برند مذهبی : مانند یک مسجد یا کلیسا

  • نحوه ثبت برند در قائم شهر
  ثبت کردن برند در قائم شهر، مانند سایر شهرهای ایران از طریق اینترنتی قابل انجام است . مراحل ثبت به قرار ذیل است :
  - ورود به سامانه اداره مالکیت معنوی به نشانی  و تکمیل اطلاعات
  ( این مراحل شامل اطلاعات مالک ، مشخصات دریافت کننده ابلاغیه ، بارگذاری ضمائم اظهارنامه ، بازبینی تمامی اطلاعات و ضمائم بارگذاری شده برای حصول اطمینان از صحت اطلاعات می باشد ) .
  - اخذ رمز اظهارنامه و کد پیگیری
  متقاضی همزمان با درخواست ثبت علامت و در اظهارنامه تسلیمی به اداره ثبت علائم باید کالا یا کالاهای مورد نظر و یا خدمات را بر اساس طبقه بندی قابل اجرا یا طبقه بندی بین المللی طبقه بندی کند.
  اظهارنامه ای که تنظیم می شود با یکی از موارد اخطار نقص/ رد پرونده و یا آگهی نوبت اول مواجه می شود. در حالت آگهی نوبت اول ، می بایست نسبت به ارائه مدارک به اداره مالکیت معنوی و پرداخت هزینه روزنامه رسمی اول اقدام نمود.
  چنانچه تا سی روز پس از انتشار آگهی نسبت به علامت مورد تقاضا اعتراضی به عمل نیاید می توان نسبت به آگهی نوبت دوم اقدام نمود.
  در ثبت برند توجه داشته باشید که :
  استعمال یک علامت برای دو جنس مختلف در صورتی ممکن است که ایجاد شبهه برای مصرف کننده نسبت به نوع جنس و سازنده آن نکند . استعمال علامت واحد برای اجناس مشابه از طرف دو شخص اصولاَ جایز نیست حتی اگر طبقات آن متفاوت باشد. مثلاَ در مورد لوازم طبی و آرایشی گرچه طبقات مختلف است ، ولی ممکن است استعمال همان علامت موجب اشتباه گردد یا صابون که ممکن است آن را به عنوان صابون طبی جزء طبقه مواد دارویی یا به عنوان آرایشی تحت طبقه مواد آرایشی یا به عنوان مواد پاک کننده تحت طبقه دیگری قلمداد نمود.

  • مدارک مورد نیاز برای ثبت برند
  مدارک مورد نیاز برای ثبت برند عبارت است از :
  1- تکمیل دو نسخه اظهارنامه علامت
  2- مدارک هویت متقاضی :
  الف) اشخاص حقیقی : فتوکپی شناسنامه و کارت ملی
  ب) اشخاص حقوقی : آخرین روزنامه رسمی، تصویر شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء
  3- مدارک نماینده قانونی: در صورتی که تقاضا توسط نماینده قانونی( وکیل، دارنده یا دارندگان حق امضاء برای اشخاص حقوقی و ...) به عمل آید مدارک آن ضمیمه گردد.
  4- ده نمونه گرافیکی با تصویر از علامت درخواست حداکثر در ابعاد 10×10 سانتی متر
  5- در صورت سه بعدی بودن علامت، ارائه علامت به صورت نمونه گرافیکی یا تصویر دو بعدی به نحوی که از شش زاویه متفاوت تهیه و درمجموع یک نمونه واحد را تشکیل دهند.
  6- ارائه مدارک دال بر فعالیت در رشته مربوطه.
  7- استفاده ازحق تقدم: در صورتی که متقاضی یا متقاضیان ثبت بخواهند به استناد تقاضای ثبت خارج از کشور ازمزایای حق تقدم "حداکثر تا6 ماه" استفاده نمایند می بایست مدارک مربوطه به حق تقدم را همزمان با تسلیم اظهارنامه یا حداکثر ظرف مدت 15روز از آن تاریخ تسلیم نمایند.
  8- نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده ازعلامت جمعی و تأییدیه مقام صلاحیت دار

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic