دنیای ثبت

سه شنبه 23 مهر 1398


 
دراین مقاله جهت آشنایی بیشتر شما عزیزان به تشریح فرم صورت جلسه ثبت شرکت های سهامی خاص پرداخته ایم :
شرکت سهامی یکی از مهمترین شرکت های تجارتی است که در حقوق ایران از جایگاه خاصی برخوردار است؛ این شرکت از حداقل از سه نفرتشکیل ودر آن سرمایه به سهام مساوی تقسیم می شود ومسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است.

شرکت سهامی خود به دو نوع شرکت سهامی عام وشرکت سهامی خاص تقسیم می شود.در شرکت سهامی خاص تمام سرمایه توسط موسسین تأمین می گردد وتشکیل این نوع شرکت سهامی ساده تر از تشکیل شرکت سهامی عام است
• موسسان شرکت سهامی خاص :
موسس کسی است که به ایجاد شرکت مبادرت می ورزد و به دنبال جمع آوری شرکاء ، اموال و انجام دادن عملیات لازم برای تاسیس شرکت است؛موسسان نیز باید دارای شرایطی باشند که در زیر به آنها اشاره می شود:
1_ شرکاء باید متعدد باشند، برابر ماده 3 ل.ق  در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
نکته : تعداد اعضاء در شرکت سهامی خاص حداقل 5 نفر می باشد؛که این 5 نفر شامل 3 سهامدار و2 بازرس علی البدل است.
2_موسسان باید اهلیت قانونی داشته باشند یعنی بتوانند در اموال خود تصرف نمایند.
اقداماتی که لازم است موسسان برای تشکیل شرکت سهامی خاص انجام دهند ذیلا مورد بررسی قرار می گیرد:
الف) امضای اساسنامه :
سهامداران شرکت سهامی خاص باید اساسنامه این شرکت را امضاء نمایند، البته ممکن است اساسنامه از طریق وکلای سهامداران صورت بگیرد.
ب) نعهد سرمایه :
حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال می باشد که برای تشکیل این شرکت لازم است تمام سرمایه تعهد شود وحداقل 35درصد آن به حسابی که در بانک افتتاح میشود واریز گردد.
در صورتی که بخشی از سرمایه به صورت آورده ای غیر نقدی باشد، این آورده باید قیمت گذاری وتسلیم شود، قیمت گذاری آورده غیر نقدی باید با نظر کارشناس رسمی دادگستری انجام گیرد.
⃰  تعهد شرکای شرکت سهامی خاص به پرداخت سرمایه تشریفات خاصی ندارد وتنها کافی است در هنگام ثبت شرکت، همه شرکاء اظهارنامه ای که نشان دهنده ی تعهد کلیه ی سهام شرکت است را امضاء کنند؛ در غیر اینصورت مدارک ثبت شرکت ناقص خواهد بود. (بند 2 ماده 20 ل.ا.ق.ت)
ج) انتخاب مدیران وبازرسان :
تشکیل شرکت سهامی خاص مستلزم انتخاب مدیران وبازرسان شرکت میباشد؛ البته لازم نیست این انتخاب در مجمع عمومی موسس صورت گیرد زیرا در این نوع شرکت، تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست؛ (ماده 82 ل.ا.ق.ت) اما به هر حال مدیران وبازرسان شرکت باید به طور کتبی قبول سمت نمایند.(ماده 17ل.ق)

• نمونه صورت جلسه مجمع عمومی موسس در شرکت های سهامی خاص

بسمه تعالی

صورت جلسه مجمع عمومی مؤسسین شرکت…… سهامی خاص درتاریخ  ……  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل  و در اجرای دستور ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت
1ـ  خانم /آقای ……………..…………  به سمت رئیس
2ـ  خانم /آقای …….…………………  به سمت ناظر
3ـ  خانم /آقای ………………….……  به سمت ناظر
4ـ خانم/آقای  …………….…………  به سمت منشی جلسه
انتخاب و سپس ریاست جلسه رسمیت مجمع را اعلام و نسبت به موارد ذیل (توضیح اینکه هیأت رئیسه حتماً 4 نفر شخص حقیقی باشند و رئیس جلسه و ناظران هم از بین سهامداران باشد):
1ـ تصویب اساسنامه
2ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره
3ـ انتخاب بازرسان
4ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار  جهت درج آگهی های شرکت
5ـ تعیین سهامداران و تعداد سهام آنان
پس از بحث  وبررسی به اتفاق  آرا اتخاذ تصمیم به شرح زیر به عمل آمد.
الف) اساسنامه شرکت در 64 ماده و 12 تبصره به تصویب کلیه مؤسسین رسید و ذیل صفحات آن امضا شد.
ب) نامبردگان ذیل به عنوان اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
1ـ آقای/ خانم ………………………………
2ـ آقای/ خانم ………………………………
3ـ آقای/ خانم ………………………………
ج) با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی  قانون تجارت
آقای/خانم……….فرزند……….دارای شماره شناسنامه……….صادره از……کد ملی ……… کد پستی ………محل اقامت…………….……ساکن………………… به عنوان بازرس اصلی
آقای/خانم……….فرزند……….دارای شماره شناسنامه……….صادره از……کد ملی ……… کد پستی………محل اقامت…………….……ساکن  ………………… به عنوان بازرس علی.البدل
برای مدت یک سال انتخاب و با امضا ذیل این صورت جلسه قبولی خود را برای انجام وظایف مربوطه اعلام نمودند.
نام وامضاءبازرس اصلی…………….. نام وامضاء بازرس علی البدل…………….
د) روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های شرکت انتخاب شد.
هـ) کلیه سهامداران به آقای/ خانم …………….. (احدی از سهامداران ـ عضو هیأت مدیره ـ وکیل رسمی) وکالت می.دهند ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت حق الثبت نسبت به امضای ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.
لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی مؤسسین:
نام سهامداران               تعداد سهام         درصد تعهدی      درصد پرداخت شده           امضاء
1- …………….……      …………          …………                …………               …………
2- …………….……      …………          …………                …………               …………
3- …………….……      …………          …………                …………               …………
4- …………….……      …………          …………                …………               ………… 5- …………….……      …………          …………                …………               …………
6- …………….……      …………          …………                …………               …………
نام ونام خانوادگی وامضاء
رئیس                               ناظر جلسه                     ناظر جلسه                     منشی جلسه

ثبت شرکت نیک ،منحصر در امور ثبتی

 • نظرات() 
 • دوشنبه 22 مهر 1398


  اهلیت شرکت در انحلال خویش
  انسان ها حق سلب شخصیت از خویش را ندارند اما اعطای چنین اهلیتی به شخصیت فرضس شرکت تجاری، نه تنها با مانعی مواجه نیست بلکه مفید نیز هست. از این رو قانونگذاران اهلیت شرکت های تجاری را در مقایسه با اشخاص حقیقی توسعه داده و از انحلال ارادی شرکت تجاری که مقدمه مرگ آن است سخن گفته اند.


  آرای لازم برای انحلال شرکت
  بند 4 ماده 199 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ، مجمع عمومی فوق العاده را در تصمیم گیری راجع به انحلال شرکت صالح دانسته است.
  بند ” ب” ماده 114 قانون تجارت تصمیم عده ای از شرکا که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت است را موجب انحلال شرکت بامسئولیت محدود دانسته است. این تصمیم را نیز باید برخلاف ظاهر آن، تصمیم شرکت تلقی نمود و نه تصمیم شرکا.
  ماده 136 قانون تجارت انحلال شرکت تضامنی را به تراضی همه شرکا موکول نموده است. همین حکم به موجب مواد 161 و 189 به شرکت های مختلط غیرسهامی و نسبی نیز تسری داده شده است.

  شروط راجع به انحلال شرکت
  در مواردی که قانون، انحلال شرکت را به تراضی همه شرکا موکول نموده است، می توان از طریق شرط خلاف در اساسنامه، آن را به رای اکثریت تبدیل نمود. متقابلاَ در مواردی نیز که قانون رای اکثریت را مبنای انحلال قرار داده است می توان از طریق شرط خلاف آن را تغییر داد اما در شرکت های بزرگ که حصول اتفاق آرا عملاَ ناممکن است نمی توان شرکت را به تراضی همه شرکا موکول نمود.

  انحلال ناشی از اراده شریک
  اصولاَ فلسفه وجودی شرکت دارای شخصیت حقوقی، پذیرش انحلال آن را به اراده یکی از شرکا را دشوار می نماید معذلک قانون تجارت تحت تاثیر قواعد حاکم بر شرکت مدنی در بند ” د” ماده 136 فسخ شرکت تضامنی را با رعایت ماده 137 موجب انحلال آن دانسته است. به موجب ماده 137 فسخ شرکت اولاَ در صورتی ممکن است که اساسنامه این حق را از شرکا سلب ننموده باشد و ثانیاَ اعمال این حق به قصد اضرار نباشد و ثالثاَ شش ماه قبل از فسخ تقاضای خویش را به سایر شرکا اعلام نموده باشد. علاوه بر این که با استفاده از ملاک ماده 131 به آسانی می توان استنباط نمود که چنانچه شرکت، سهمی را که در نتیجه انحلال شرکت عاید متقاضی فسخ می شود بپردازد، حیات شرکت استمرار می یابد.
  ملاحظه می فرمایید که با توجه به شروط و قیود مزبور عملاَ فسخ شرکت را نمی توان از موجبات انحلال شرکت دانست.
  قابل ذکر است، پس از انحلال شرکت باید به حالت اشاعه اموال پایان داده شود و از شرکت چیزی باقی نماند.در نتیجه، اموال باید میان شرکا تقسیم شود،اما چون خود شرکت در طول حیاتش با اشخاص ثالث معامله کرده است و طلبکارانی دارد که قبل از تقسیم دارایی شرکت منحل شده باید به حق خود برسند،قانون گذار سیستم تصفیه دارایی شرکت را وضع کرده است. امر تصفیه، در مفهوم دقیق،به مجوعه عملیاتی گفته می شود که به نقد کردن دارایی و طلب های شرکت می انجامد.این امر تقسیم دارایی شرکت میان شرکا نیز پس از وضع بدهی های شرکت و پرداخت آن ها صورت می گیرد.هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت دیون آن کافی نباشد،تعیین سهم هر یک از شرکای مسئول پرداخت بدهی های شرکت، قسمتی از عملیات تصفیه را تشکیل می دهد.

 • نظرات() 
 • یکشنبه 21 مهر 1398


  بندرعباس از روزگاران کهن دارای نام هایی چون گمبرون،گامرون، و جرون بوده است. بندرعباس در محل یا نزدیک آبادی ماهی گیری به نام شهرو قرار داشته است.در اوایل سده 8ه.ق که نام جزیره کنونی هرمز از جرون به هرمز تغییر یافت، نام جرون به شهرو داده شد؛ با پیشرفت هرمز، که به گونه ای مرکز تخلیه کالای بازرگانی و بارگیری کشتی ها، بین جزیره هرمز و کرانه های ایران شده بود، جرون نیز اندک اندک گسترش یافت. بعدها جرون به دلیل وجود خرچنگ زیاد در کرانه اش “گمرو” نامیده شد. شاه عباس بزرگ صفوی، برای این که گمبرون بزرگترین بندر ایران شود، به شرکت هند خاوری امکان هایی در گمبرو که انگلیسی ها آن را “گامبرون” می خواندند داد، شاه عباس سپس این شهر را به نام خود، بندرعباس خواند؛ بندر عباس از لحاظ جایگاه تاریخی دیرینگی زیادی دارد، تاریخ نگاران و باستان شناسان بر این باورند، که این شهر در دوران هخامنشی یکی از بندرهای مهم دریای پارس بوده است. در دوران اشکانی خلیج فارس، از جمله بندرعباس از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و در روزگار ساسانی از مراکز مهم دادو ستد و بازرگانی به شمار می رفته است.
  امروزه بندرعباس به دلیل قرار گرفتن در دهانه و کناره خلیج فارس و راه های بازرگانی و همچنین نزدیکی با تنگه مهم و استراتژیک هرمز از لحاظ سیاسی، اقتصادی و نظامی دارای اهمیت فراوان است؛ و در دوران اخیر بندرعباس به یکی از شهرهای بزرگ، مهم و استراتژیک ایران تبدیل گشته و پیشرفت های زیادی کرده است.
  در حال حاضر بندرعباس بزرگترین بندر ایران می باشد که مرکز مهم فعالیت های اقتصادی و تجاری محسوب می شود؛ از همین رو شرکت های تجاری در این شهر در حال گسترش می باشند.
  با توجه به آنچه آمد، جهت کسب اطلاعات تخصصی در زمینه ثبت شرکت در بندرعباس، در ادامه به مطالعه و تشریح این مهم می پردازیم.
  • ثبت شرکت به نوبه خود دارای مزایایی می باشد که عبارتند از:

  تحت حمایت قانون بودن
  فعالیت قانونی و رسمی
  ثبت سابقه شرکت
  شرکت در مناقصه و مزایده
  جلب اطمینان شخص ثالث و مسئولیت مشترک تمام شرکا
  اخذ نمایندگی رسمی
  اطلاع رسانی و جلب اعتماد
  اخذ مجوز ، اعتبار و امتیاز
  اولین قدم برای تشکیل و ثبت یک شرکت، تصمیم گیری برای تعیین نوع شرکت است.از میان شرکت های هفتگانه تجاری (شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت مختلط سهامی، شرکت مختلط غیر سهامی، شرکت تعاونی، شرکت نسبی) ثبت شرکت سهامی خاص و با مسئولیت محدود ، با استقبال بیشتری مواجه شده است .
  • شرکت سهامی خاص :
  این شرکت حتی اگر فعالیت تجاری نداشته باشد، یکی از انواع شرکت تجاری محسوب می شود که تمامی سرمایه آن توسط سرمایه گذاران تامین می شود و سرمایه به صورت سهم می باشد و مسئولیت شرکا در مقابل دیون شرکت به اندازه سهم آنها می باشد. عبارت “سهامی خاص” باید قبل یا بعد از نام شرکت قید شود.
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در بندرعباس سهامی خاص :
  – تکمیل و ارائه دو برگ اظهارنامه
  – گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
  – ارائه دو جلد اساسنامه
  – دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  – تصویربرابر اصل شده  شناسنامه و کارت ملی
  – ارائه مجوز در صورت نیاز
  – ارائه گواهی مبنی بر پرداخت حداقل 35 درصد سرمایه شرکت
  • شرایط لازم جهت ثبت شرکت در بندرعباس سهامی خاص :
  – حداقل سه نفر عضو اصلی
  – حداقل سرمایه شرکت 100.000تومان
  – پرداخت حداقل 35% از سرمایه به صورت نقدی
  • شرکت با مسئولیت محدود :
  شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد، فقط تا میزان سرمایه خود مسئول قروض و تعهدات شرکت است.در اسم شرکت باید عبارت” با مسئولیت محدود “قید شود.
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در بندرعباس با مسئولیت محدود:
  – تکمیل و ارائه دو برگ تقاضانامه ی ثبت شرکت
  – ارائه دو برگ شرکتنامه
  – ارائه دو نسخه از اساسنامه
  – ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی شرکا و مدیران
  – تکمیل و ارائه دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین
  – ارائه مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت نیاز برای فعالیت
  • شرایط ثبت شرکت در بندرعباس با مسئولیت محدود به قرار ذیل است:
  – حداقل تعداد شرکا 2 نفر می باشد
  – حداقل سرمایه اسمی مبلغ یک میلیون ریال می باشد
  – اعضاء هیات مدیره نباید کارمند بوده ونباید دارای سابقه کیفری (سوء پیشینه) باشند.
  • مراحل ثبت یک شرکت در بندرعباس
  •  گام های ثبت شرکت
  اولین اقدام : این است که یک شریک خوب پبدا کنید.
  مسئولیت و وظیفه هر سرمایه گذار در شرکت محدود و به میزان سرمایه اوست.حداقل تعداد سهامداران برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود 2 نفر و در شرکت های سهامی خاص3 نفر است.هم چنین حق رای هر کسی به اندازه میزان سرمایه او در شرکت است،پس به فکر یک شریک خوب باشید.
  گام دوم : ثبت نام در سامانه ثبت شرکت
   

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مهر 1398  قانون تجارت ایران در ماده 20، شرکت های تجاری را بر 7 قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
  1.شرکت های سهامی ( به موجب ماده 4 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24/12/1347 شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
  2.شرکت تضامنی

  3.شرکت با مسئولیت محدود
  4.شرکت مختلط غیر سهامی
  5.شرکت مختلط سهامی
  6.شرکت نسبی
  7.شرکت تعاونی تولید و مصرف
  ماده 141 قانون تجارت در تعریف شرکت های مختلط غیرسهامی چنین مقرر می دارد :
  ” شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بیم یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک بامسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود “.
  اداره امور شرکت مختلط غیرسهامی به عهده شریک یا شرکا ضامن بوده و قلمرو اختیارات آنان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیرسهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید.
  در ثبت شرکت مختلط غیرسهامی ، توجه به نکات ذیل حائز اهمیت است :
  حداقل تعداد سهامداران : حداقل 2 شریک ضامن یا غیرضامن و حداکثر بدون محدودیت می باشد.
  حدقل سرمایه مختلط غیرسهامی : حداقل سرمایه شرکت برابر با میزان سرمایه ای است که در شرکت سرمایه گذاری کرده یا خواهد کرد.

  ویژگی های اسم شرکت مختلط غیرسهامی
  1- در اسم شرکت باید عبارت شرکت مختلط ذکر شود.
  2- در اسم شرکت باید لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
  شرکت مختلط غیرسهامی که متشکل از شرکای ضامن و شرکای بامسئولیت محدود است دارای مسئولیت های مختلف می باشد. همچنین نام گذاری شرکت از چند جهت حائز اهمیت است اولاَ نام شرکت معرف نوع فعالیت شرکت است و هر کسی با شنیدن نام شرکت می تواند حدس بزند شرکت چه نوع فعالیتی را تعریف کرده است ثانیاَ از نام شرکت که علی القاعده به همراه نوع شرکت است می توان به شکل تشکیل یافته شرکت پی برد. ثالثاَ از نام شرکت و متعلقات نام آن می توان پی برد چه کسانی دارای مسئولیت هستند. در شرکت مختلط غیرسهامی نام شرکاء ضامن که دارای مسئولیت تضامنی می باشند یا لااقل نام یکی از شرکاء باید ذکر گردد و با اضافه نمودن ” و شرکاء ” معلوم می گردد که سایر شرکاء ضامن هم مسئول پرداخت خسارات می باشند.
  پس در حقوق ایران قید نام یکی از شرکای با مسئولیت محدود در اسم شرکت موجب مسئولیت تضامنی او می شود. برعکس لازم نیست که نام تمام شرکاء ضامن در اسم شرکت قید شود و عدم ذکر نام شریک ضامن مسئولیت او را محدود نمی کند.
  نکته : هر یک از شرکای با مسئولیت محدود که اسمش جزء اسم شرکت باشد در مقابل طلبکاران شرکت شریک ضامن محسوب خواهد شد. هر قراری که بر خلاف این ترتیب بین شرکاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بی اثر است.
  مدارک لازم برای ثبت شرکت مختلط غیرسهامی به قرار ذیل است :
  _ دو نسخه اظهارنامه به امضای شرکا
  _ دو نسخه شرکتنامه به امضای کلیه شرکا
  _ دو نسخه اساسنامه به امضای شرکا
  _ دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسسین به امضای کلیه شرکا ( با معرفی شریک یا شرکای ضامن که سمت مدیریت دارند )
  _ فتوکپی شناسنامه شرکا و پایان خدمت در صورت مشمولی

 • نظرات() 
 • شنبه 20 مهر 1398


   

  چین، کشوری است که در شرق قاره آسیا واقع شده است. این کشور بر اساس فهرست کشورها بر پایه جمعیت بیش از 1.33میلیارد نفر سکنه، پر جمعیت ترین کشور دنیا است.اقتصاد چین امروزی یک اقتصاد بازار بر مبنای مالکیت خصوصی است؛دولت هنوز بر بخش های استراتژیک زیربنایی اقتصاد همچون تولید انرژی و صنایع سنگین مسلط است اما سرمایه گذاری خصوصی به سرعت در حال افزایش است،از هنگام آغاز آزادسازی اقتصادی در سال 1987 چین یکی از بالاترین رشدهای اقتصادی را در دنیا داشته است، بر اساس آمار صندوق بین المللی پول رشد سالانه تولید چین از سال 2001 تا 2010 به طور میانگین 10.5% بوده و بین سال های 2007 تا 2011 درصد رشد اقتصادی چین معادل مجموع درصدهای رشد اقتصادی کشورهای گروه 7 ( 77 کشور بزرگ صنعتی دنیا ) بوده است.

  • صنایع اصلی چین :
  صنایع اصلی چین بسیار گسترده و شامل محصولات آهن و استیل، زغال سنگ، ماشین آلات، نفت و پتروشیمی، اسباب بازی، کفش و لوازم الکترونیکی است.برنج، گندم، سیب زمینی، ذرت، بادام زمینی، چای، ارزن، جو، کتان، ماهی فرآورده های اصلی کشاورزی هستند.صادرات عمده چین ماشین آلات، پوشاک، کفش، اسباب بازی، سوخت معدنی، مواد شیمیایی و واردات آن ماشین آلات مواد شیمیایی، آهن و استیل و سوخت معدنی است.
  اقتصاد چین از اواخر دهه هفتاد قرن بیستم به تندی تغییر کرده و در حال رشد است.بر اساس برابری قدرت خرید، چین دارای دومین اقتصاد بزرگ جهان و یک بازیگر اصلی در اقتصاد جهانی است.
  چین طی سال های اخیر با اعمال سیاست باز اقتصادی کوشش وافری در ایجاد محیط مناسب سرمایه گذاری خارجی مصرف نموده و با وجود مالکیت دولتی با اعمال سیاست آزادسازی و به کارگیری ابزار منطقه آزاد، اقتصاد خود را جهش داده و اصلاحات گسترده ای را در آن به عمل آورد.
  • ثبت شرکت در چین :
  از جمله فعالیت های حائز اهمیت در کشور چین، ثبت شرکت در آن کشور به دلیل بازه گسترده اقتصادی در آن کشور و امکان عرضه محصولات به سراسر دنیا می باشد. ثبت شرکت در چین می تواند به اشکال گوناگون صورت بگیرد.
  سرمایه گذاران خارجی برای آغاز فعالیت تجاری خود در بازار چین چندین گزینه دارند :
  • ایجاد دفتر نمایندگی (Representative Office) :
  دفتر نمایندگی شرکت در چین، محلی است به نمایندگی از شرکت مادر که روابط بین شرکت مادر و دفتر نمایندگی را مدیریت می کند.شرکت مادر خارجی باید سابقه بیش از 2سال فعالیت را داشته باشد. یک دفتر نمایندگی به عنوان یک نهاد مجزای قانونی شناخته نمی شود، نمی تواند هر فاکتوری را صادر کند و هر درآمدی را بدون مالیات متعلق به خود بداند.تمامی هزینه های یک دفتر نمایندگی باید توسط شرکت مادر تامین شوند.اما به هر حال یک دفتر نمایندگی می تواند حساب بانکی مجزا داشته باشد و برای حفظ ارتباط با مشتریان به استخدام نیروی محلی بپردازد.
  • تاسیس شرکت مشترک (Joint venture Company) :
  یک شرکت مشترک، شرکتی با مسئولیت محدود است که بین یک شرکت چینی و سرمایه گذار خارجی شکل می گیرد که در آن شریک یا شرکای خارجی مالک بیش از 25% از سهام شرکت هستند.شایان ذکر است ایجاد شرکت مشترک، ادغام شرکت داخلی و خارجی نیست بلکه تاسیس شرکت جدیدی است با مالکیت دو طرف که در آن مسئولیت صاحبان سهام محدود به آورده آنها برای تجارت می باشد.
  • تاسیس شرکت با مالکیت کاملا خارجی (Wholly Foreign-Owned Enterprise) :
  یک Wofe یک شرکت مسئولیت محدود با سرمایه گذاران صد درصد خارجی است.
  این نوع شرکت محبوب ترین شرکت در میان سرمایه گذارانی است که تمایل دارند در یکی از زمینه های زیر به فعالیت بپردازند :
  تولید، تجارت، خدمات مشاوره ای و مدیریتی، گسترش نرم افزار و سایر فعالیت های سودآور.
  بسیاری از شرکت های خارجی این نوع شرکت را انتخاب می کنند به دلیل اینکه این نوع شرکت امکان این را به آنها خواهد داد که 100درصد سهام را به نام سهام داران خارجی کنند.
  • تاسیس شرکت بازرگانی با سرمایه خارجی (Foreign-Invested Commercial Enterprise) :
  سرمایه گذاران مستقیم خارجی می توانند مجوز صادرات-واردات دریافت نموده و شرکت های به طور کامل اجرایی، خرده فروشی و یا شرکت های تجاری با صد درصد مالکیت خارجی تاسیس نمایند و در چین خرید و فروش کنند.این نوع شخصیت حقوقی شرکت های تجاری با سرمایه خارجی نامیده می شوند و طبقه خاصی از شرکت های با مالکیت کاملا خارجی هستند.
  ایجاد شرکت های تجاری با سرمایه خارجی چندان هزینه بر نیستند و می توانند به سرمایه گذاران خارجی کمک نمایند تا تسهیل خرید و صادرات را با فعالیت های تأمینی و کنترل کیفیت ترکیب نمایند.
  ثبت شرکت در کشور چین مزیت ها و فایده های زیادی دارد که در ذیل به برخی از آنها اشاره می کنیم.
  • مزایای ثبت شرکت در چین :
  – افتتاح حساب بانکی بین المللی
  – اخذ اقامت چین از طریق ثبت شرکت در چین
  – افزایش اعتبار در فعالیت های تجاری
  – حضور در بازار جهانی و توانایی تجارت در خارج از کشور
  • مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت در کشور چین :
  – لیست وسایلی که قرار است به چین وارد شود.
  – جوابیه کتبی از جانب دولت محلی که در آن محلی که در آن محل شرکت قرار است برپا شود.
  – گزارش امکان سنجی
  – درخواست کتبی ثبت شرکت در چین
  – مدارک مربوط به تامین بودجه شرکت در چین از منابع خارج از چین.

 • نظرات() 
 • سه شنبه 16 مهر 1398


   
  دسیسه به معنای مکر، حیله ، و توطئه و تقلب به معنای نادرستی و دغلکاری است. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت عبارت است از اعمال متقلبانه اسباب چینی هایی که موجب گمراهی خریداران گشته و اسباب انحراف مشتریان را از اجناس و محصولاتی معین، فراهم آورد و نظر آن ها را به ناروا به اجناس و محصولات دیگری، جلب نماید. این اعمال توام با سوء نیت و مزور، در حقوق تجارت ، " رقابت مکارانه " نامیده شده است. تقلید اسم تجاری، تقلید و جعل علامت تجاری، قلمداد کردن کردن جنسی به جای جنس دیگر، اسباب چینی برای لطمه زدن به شهرت و معروفیت تجاری دیگران و غیره، در زمره و ردیف این اعمال قرار دارند. دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، دامنه ای وسیع تر از رقابت مکارانه دارد.

  در قانون تجارت راجع به رقابت مکارانه و دسیسه و تقلب در تجارت، بیانی مشاهده نمی شود این قبیل اعمال چون موجب وارد شدن ضرر به دیگران می شود ممنوع بودن آن ها مستنداَ به قاعده لاضرر، و بنا به منع اضرار به غیرمصرح در قانون اساسی، محرز است. بر این مبناست که قانون مجازات اسلامی تحت عنوان دسیسه و تقلب در کسب و تجارت، در این خصوص چنین مقرر می دارد :
  – هر کس علامت تجاری ثبت شده در ایران را، عالماَ جعل کند یا با علم به مجعول بودن، استعمال نماید یا در روی اوراق و اعلانات یا روی محصولات قرار دهد یا با علم به مجعول بودن، به معرض فروش گذاشته یا به فروش برساند یا به الحاق یا کسر یا تغییر قسمتی از خصوصیات آن، تقلید کند ، به نحوی که موجب فریب مشتری شود، به مجازات سلاق تا 74 ضربه، محکوم خواهد شد.
  – هر کس محصولی را که دارای علامت مجعول یا تقلیدی بوده یا دارای علامتی است که من غیرحق استعمال شده است، از ایران صادر و یا به مملکت وارد کند، به حبس از سه ماه تا سه سال، محکوم می شود.
  – کسانی که علامت تجاری اجباری را ، در روی محصولی که اجباراَ باید دارای آن علامت باشد، استعمال نکنند و کسانی که عالماَ ، محصولی را به معرض فروش گذاشته یا بفروشند که دارای علامتی نباشد که برای آن محصول اجباری است، به حبس تا شش ماه محکوم خواهند شد.
  بدین ترتیب با التفات به قاعده لاضرر و منع اضرار به غیرمقرر در قانون اساسی، مقررات جزایی قانون مجازات اسلامی و مقررات قانون مسئولیت مدنی به شرح فوق الاشعار، باید گفت که دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه دارای دو جنبه حقوقی و کیفری است. از جنبه حقوقی کسی که اقدام به دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه نموده و سبب تضرر دیگری شده، در مقابل آن مسئول است و لذا ملزم می باشد که ضرر وارده را جبران کند. زیان دیده، حق دارد جبران ضرر خود را از وی بخواهد و به این منظور، می تواند علیه وی در دادگاه اقامه دعوی کند. از جنبه جزایی، انجام دهنده دسیسه و تقلب یا رقابت مکارانه، اصولاَ دارای سوء نیت بوده و از لحاظ کیفری، مسئول شناخته شده و مستحق مجازات ، حبس یا شلاق یا هر دو خواهد بود.
  ضرر ممکن است مادی باشد، مانند این که در اثر کم کردن مشتری و نقصان فروش، به منافع و سرمایه شخص لطمه وارد آید یا معنوی باشد، مثل این که شهرت و اعتبار وی، صدمه ببیند.
  ضرر معنوی قابل تقویم به پول است. تعیین میزان آن مانند تعیین میزان ضرر مادی با دادگاه است.
  نانویس نماند که جنبه جزایی جرم دسیسه و تقلب در کسب و تجارت و رقابت مکارانه، در مواردی از قبیل ترقی یا تنزل دادن قیمت اجناس و امتعه زیاده بر نرخ عادله یا کم فروشی یا صادر و وارد کردن محصولی با علامت مجعول یا تقلیدی و غیره، دارای حیثیت و اعتبار عمومی بوده و راساَ و بدون شکایت افراد، از طرف مقامات قضایی و انتظامی قابل تعقیب می باشد و چون حق الله محسوب می گردد با گذشت مدعی خصوصی، ساقط نمی شود ولی در مقابل، از لحاظ ضرر وارده که جنبه خصوصی داشته و حق الناس یا " حق عبد " به شمار می رود، موضوع بدون شکایت افراد قابل رسیدگی نبوده و با گذشت مدعی خصوصی، رسیدگی حقوقی موقوف می شود.
  در ارتباط با دسیسه و تقلب در کسب و تجارت ، یادآوری می شود که به موجب " قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی " ، مصوب 1346، در مود عرضه یا فروش جنسی دیگر، مخلوط کردن مواد خارجی به جنس منظور سوء استفاده ، عدم رعایت استاندارد یا فرمول ثبت شده، فروش و عرضه جنس فاسد یا فروش و عرضه جنسی که موعد مصرف آن گذشته، به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز سه ماه تا پانزده سال حبس، نسبت به مورد و نسبت به صدمه وارده مقرر شده است . هر گاه مصرف مواد مذکور منجر به فوت مصرف کننده گردد، مجازات سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده ، اعدام است.

 • نظرات() 
 • دوشنبه 15 مهر 1398  امروزه بسیاری از شرکت ها در زمینه ی تولید سیم و کابل به فعالیت می پردازند . چنانچه می خواهید یک شرکت سیم و کابل راه اندازی کنید، بایستی ابتدا با انواع شرکت ها (سهامی خاص، سهامی عام ، با مسئولیت محدود ، تضامنی، تعاونی، مختلط سهامی ، مختلط غیرسهامی ) از نظر ماهیت حقوقی آشنا شده و سپس اقدام به ثبت شرکت خود نمایید. در ذیل مختصراَ به معرفی این شرکت ها می پردازیم.
  1- شرکت سهامی خاص
  شرکت سهامی خاص، شرکت بازرگانی است و سرمایه آن که قانوناَ در موقع تاسیس از یک میلیون ریال کمتر نخواهد بود، به سهام تقسیم شده و کلیه سهام آن به وسیله سهام داران تعهد و تامین می گردد و مسئولیت صاحبان سهام که تعداد آن ها نباید کمتر از سه نفر باشد، محدود به مبلغ اسمی سهام آن هاست.
  2- شرکت سهامی عام
  شرکت سهامی عام شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است. سرمایه ای که موسسین آن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین کرده اند. شرکت سهامی کامل ترین نوع از شرکت های سرمایه ای است که شرکا در آن صاحبان سهام یا سهامداران نامیده می شوند.
  3- شرکت بامسئولیت محدود
  شرکت با مسئولیت محدود ، شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ، فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت.
  4- شرکت تضامنی
  شرکت تضامنی، شرکتی است که در تحت اسم مخصوص برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض شرکت کافی نباشد، هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.
  5- شرکت تعاونی
  شرکت تعاونی شرکتی است از اشخاص حقیقی یا حقوقی که به منظور رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی مصوب 9 / 4/ 1352 مصرح است ، تشکیل می شود.
  ملاحظه می شود که شرکت تعاونی بر پایه اصول تعاون تشکیل می شود و هدف آن رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی شرکا است که از طریق خودیاری و کمک متقابل و همکاری شرکا که در شرکت تعاونی اعضا نامیده می شوند، صورت می گیرد.
  6- شرکت نسبی
  شرکت نسبی یکی دیگر از شرکت های شخصی است که با اتکا بر شخصیت و اعتبار شرکا تشکیل شده ، فعالیت می کند. در تعریف شرکت نسبی می توان گفت : شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجاری، در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا در برابر بدهی های شرکت به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته است ، بنابراین هر گاه دارایی شرکت برای پرداخت تمام بدهی های آن کافی نباشد ، هر یک از شرکا بر خلاف شرکت تضامنی، مسئول پرداخت تمام باقیمانده آن نیست بلکه به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارد، مسئول پرداخت است. در شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی، دارایی شرکت حایل بین طلبکاران شرکت و دارایی شرکاست و تا وقتی شرکت منحل نشود و پس از انحلال و پرداخت طلب طلبکاران ، باقیمانده ای از طلب آن ها نماند ، طلبکاران شرکت حق مراجعه به شرکا را ندارند.
  7- شرکت مختلط سهامی
  بنا به تعریف ماده 162 قانون تجارت شرکت مختلط سهامی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل می شود.
  شرکای سهامی ( عادی ) ، کسانی هستند که سرمایه آن ها به صورت سهام دارای ارزش واحد ( متساوی القیمه ) درآمده و مسئولیت آن ها محدود به میزان سرمایه ای است که در شرکت دارند.
  شریک ضامن کسی است که سرمایه او به صورت سهام درنیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. در صورت تعدد شریک ضامن ، مسئولیت آن ها در مقابل طلبکاران و روابط آن ها با یکدیگر تابع مقررات شریک تضامنی است.
  8- شرکت مختلط غیرسهامی
  شرکت مختلط غیرسهامی شرکتی است که برای امور تجاری در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل می شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه ای است که در شرکت گذارده و یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت ( شرکت مختلط ) و لااقل اسم یکی از شرکای ضامن قید شود.
  با توجه به آنچه گفته شد، مشاورین ثبت شرکت  برای ثبت شرکت تولید سیم و کابل 2 راهکار ارائه می کند. می توانید با کمک متخصصان مجرب این مرکز، گزینه مناسب را انتخاب نمایید .
  الف. گزینه اول ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت سهامی خاص
  ب: گزینه دوم ثبت شرکت سیم و کابل تحت عنوان شرکت بامسئولیت محدود
  شرایط ثبت شرکت سیم و کابل  بامسئولیت محدود :
  – وجود حداقل 2 نفر عضو
  – حداقل سرمایه 10.0000 ریال
  – تعهد با پرداخت کل سرمایه
  لازم به ذکر است، سرمایه شرکت بامسئولیت محدود به شکل سهم الشرکه پرداخت می شود، بدون آنکه عنوان سهم داشته یا به شکل سهام با قیمت اسمی معین و متساوی درآمده باشد.
  شرایط ثبت شرکت سیم و کابل سهامی خاص :
  – حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال است ولی در مورد افزایش یا حداکثر آن محدودیتی وجود ندارد.
  – حداقل  35 درصد سرمایه نقداَ پرداخت شود.
  – حداقل 3 نفر عضو+ 2 نفر بازرس
   ..

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مهر 1398


   
   
  لازمه حضور در بازار بزرگ عراق و مشارکت در مناقصات خرید کالا و ساخت و ساز عراق ثبت یک شرکت در این کشور می‌باشد. همچنین جهت بازاریابی و فروش مستقیم یا اعطای نمایندگی نیز می‌بایست در اداره ثبت شرکت‌های عراق مدارکی جهت تائید فعالیت به ثبت رسیده باشد. این تائیدیه‌ها و مدارک ثبتی علاوه بر امکان بازاریابی، فروش و مشارکت در مناقصات عراق مزایای دیگری نیز برای شرکت‌های ثبت شده در این کشور دارا می‌باشد، از جمله دریافت اقامت تجاری بلند مدت، اخذ مجوز افتتاح فروشگاه و دفا‌تر تجاری، استفاده از انواع تسهیلات مختلف رفاهی و اقتصادی کشور عراق و یا مجامع بین المللی که به شرکت‌های عراقی اعطا می‌نمایند.

  ۱. انواع ثبت شرکت

  – ایجاد یک شرکت مستقل جدید عراقی که تمام مالکیت و سهام آن متعلق به اتباع ایرانی می‌باشد.
  – ایجاد یک شرکت جدید بومی با مشارکت اتباع عراقی که سهام آن با توافق طرفین می‌باشد.
  – ایجاد شعبه‌ای از یک شرکت ایرانی با‌‌ همان نام که تمام سهام آن متعلق به اتباع ایرانی می‌باشد.
  – اعطای نمایندگی یک شرکت ایرانی به یک شرکت یا شخص حقیقی عراقی بدون الزام به حضور اتباع ایرانی.

  ۲. مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت مستقل یا بومی

  – یک نسخه کپی رنگی از صفحات گذرنامه کلیه اعضای شرکت متقاضی
  – تهیه ترجمه رسمی گذرنامه کلیه اعضای شرکت متقاضی
  – تهیه وکالتنامه به نام وکیل معرفی شده شرکت آریاتندر از طریق دفا‌تر اسناد رسمی با امضای تمامی سهامداران شرکت متقاضی
  – ترجمه وکالتنامه فوق به زبان عربی
  – تائیدیه وکالتنامه فوق توسط سفارت عراق در ایران
  – شایان ذکر می‌باشد متن وکالتنامه جهت ثبت شرکت در سفارت عراق موجود بوده و همچنین پس از ترجمه رسمی توسط دارالترجمه می‌بایست به تائید سفارت عراق در ایران برسد.

  ۳. مدارک مورد نیاز جهت ایجاد شعبه و یا اعطای نمایندگی

  – ارائه اسناد تاسیس و ثبت شرکت بصورت تائید شده از سوی مراکز ذیربط در ایران
  – ارائه یک نسخه از اساسنامه و اظهارنامه شرکت بصورت تائید شده از سوی مراکز ذیربط در ایران
  – آخرین صورت وضعیت مالی پایان سال شرکت با گزارش هئیت مدیره
  – نسخه‌ای از گواهی بازرس رسمی شرکت از دفا‌تر ثبت شده حسابداری
  – نامه تعهدات مالی کامل و قانونی نسبت به شعبه یا نمایندگی در عراق
  – صدور معرفی نامه تام الاختیار از سوی شرکت به منظور معرفی مدیر شعبه یا نمایندگی عراق
  – صدور وکالتنامه ثبت شرکت به وکیل عراقی از طرف مدیر دفتر عراق
  – شایان ذکر می‌باشد در پایان کلیه مدارک می‌بایست به زبان عربی توسط دارالترجمه رسمی ترجمه شده و به تائید سفارت عراق در ایران برسد.

  ۴. مدت زمان کاری جهت ثبت شرکت

  – مدت زمان ۴۵ روز کاری کشور عراق
  – ایام تعطیل و زیارتهای میلیونی کشور عراق جزء مدت زمان  محسوب نمی‌شود.
  – مدت زمان ارسال و بازگشت مدارک شرکت متقاضی از طریق پست بین الملل صورت خواهد گرفت که جزء مدت زمان توافقنامه نمی‌باشد.
  – برای ثبت شرکت بومی در عراق با سهامداران خارجی بعد از اتمام مراحل ثبتی و قبل از دریافت آگهی تاسیس، باید موافقت وزارت کشور عراق نیز اخذ شود.

   

  شاید خیلی ها به یاد داشته باشند که تبلیغات منفی سال ۲۰۱۴ در آستانه چهل و یکمین نمایشگاه بین المللی بغداد مبنی بر اینکه تروریست های داعش بزودی وارد بغداد می شوند، باعث شده بود که بسیاری از شرکت های خارجی از شرکت در نمایشگاه انصراف دهند و در آن دوره بغداد شاهد یکی از ضعیف ترین دوره های نمایشگاه خود بود.

  اما  اینک امنیت بغداد به طور قابل ملاحظه ای ارتقا یافته و خطر حملات تروریستی کاهش یافته و نخست وزیر عراق نیز در مراسم افتتاحیه نمایشگاه چهل و دوم بر آن صحه گذاشته، عراق شاهد یکی از موفق ترین حضور شرکت های خارجی در نمایشگاه بغداد است.
  در این نمایشگاه بالغ بر ۲۲ کشور با بیش از ۵۰۰ شرکت و موسسه تولیدی حضور یافته اند که سهم ایران ۳۶ شرکت می باشد.

  اینک نه تنها پایتخت عراق که اغلب مناطق این کشور در امنیت بسر می برند، استانهای کردنشین شمال عراق، دیاله، بخش اعظم استان صلاح الدین و استانهای جنوب و مرکز عراق یا ۱۰۰ درصد امن یا دارای امنیت نسبی هستند و در الانبار نیز به رغم شرایط امنیتی، اما کفه قدرت به نفع نیروهای عراقی است.

  شرکت های خودرو سازی و لبنیاتی ایرانی را فعلا می توان بهترین الگوی موفق فعالیت تجاری و سرمایه گذاری در عراق به شمار آورد. این شرکت ها بعد از سالها تجربه در بدترین شرایط عراق نه تنها شعبی را در عراق تاسیس کردند، بلکه برخی حتی با شرکای عراقی خط تولید ایجاد کرده و فعالیت تجاری را به سرمایه گذاری ارتقا دادند.

  عراق برغم وضعیت شناور آن از حیث سیاسی و امنیتی به عنوان بازار هدف برای ایران نام برد و گفت که می توان در این بازار با حاشیه سود مناسب فعالیت کرد.
  اما شرایط برای همه شرکت های ایرانی یکسان نیست با مرور زمان ، شرکت هایی که از بازار سنجی مستمر عراق عقب بمانند ممکن است به مشکلی که اکنون شرکت های تولید سیمان با آن مواجه شده اند ، رو به رو شوند.

  مدیر فروش کارخانه سیمان «سامان غرب» می گوید که قبلا ما جزو برترین شرکت های ایرانی صادرکننده سیمان به عراق بودیم، اما با پا گرفتن چند کارخانه سیمان در استانهای جنوبی عراق و وجود کارخانه بزرگ سیمان در کردستان عراق، ادامه فعالیت برای ما سخت شده است.
   

 • نظرات() 
 • یکشنبه 14 مهر 1398


  در حقوق مرتبط با مالکیت صنعتی شرط استفاده از این دسته حقوق منوط به ثبت آن در مرجع متولی ثبت است و درصورتیکه اظهارنامه اختراع به مرجع ثبت تسلیم نشود حقوقی ایجاد نمی شود و ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و درصورتیکه مخترع یا مالک اختراع قبل از تسلیم اظهارنامه و ثبت آن به نحوی از انحاء آنرا افشاء نماید اعم از اینکه اختراع مورد نظر را بصورت کتبی درقالب کتاب و مقاله و… منتشر نماید یا ازطریق شفاهی، مصاحبه و شرکت درنمایشگاههای داخلی و بین المللی آنرا در معرض دید عمومی قرار دهد به منزله این است که با علم و اطلاع اقدام به افشاء آن در نزد عموم نموده و به نوعی درجهت عمومی سازی و وارد کردن این اختراع به حوزه قلمرو عمومی مالکیت اقدام کرده است.

  درصورتیکه متقاضی در مهلت ارفاقی (مهلت ۶ ماهه پس ازافشا،موضوع بنده ماده۴قانون) نیز مبادرت به تسلیم اظهارنامه اختراع ننماید حق اختراع برای وی از دست رفته محسوب می شود بدین ترتیب کسانی که خواهان استفاده از نظام انحصارات ثبت اختراعات هستند ابتدا به ساکن باید این حق را به ثبت برسانند و معمولاً پس از ثبت اختراع است که مخترع (مالکان اختراع) می توانند علیه نقص کننده حق اختراع یا علیه هر شخصی که بدون اجازه او بهره برداریهای مندرج در بند الف ماده ۱۵ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ اعم از ساخت، صادرات و عرضه برای فروش، فروش و استفاده از فرآورده را انجام می دهند به دادگاه شکایت کنند.

  نحوه و شرایط و زمان مناسب تسلیم اظهارنامه اختراع
  برطبق ماده ۲ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ :ثبت اختراع مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است و بنابر قاعده (سیستم اولین ثبت یا اختراع FIRS TO FILE )هرکسی زودتر اظهارنامه خود را تسلیم اداره اختراع نماید حق ثبت اختراع را خواهد داشت و تاریخ و زمان تسلیم اظهارنامه معیار اولویت و تقدم او نسبت به سایرین محسوب می شود و بنابر اصل “اولین تسلیم کننده اظهارنامه” شما اولین متقاضی و ثبت کننده اختراع محسوب می شوید و کسی که مدعی خلاف این اصل باشد باید دلیل و مدرک و بینه ارائه نمایدتاخلاف آنرااثبات نماید.
  ومهمتر اینکه تسلیم اظهارنامه مقدم درصورت احراز شرایط و جمع بودن شرایط خاص حائز اهمیت بوده و عجله در تسلیم اظهارنامه بدون ارائه توصیف و نقشه و ادعاهای گویا و کامل نمی تواند منشاء اثر لازم وموثر باشد و چه بسا اختراعاتی که با سرعت تسلیم می شود فاقد شرایط یا پختگی لازم برای استفاده از قاعده تسلیم اظهارنامه مقدم باشد و یا اینکه شما در آینده خواستار تغییرات کلی در اختراعات خود باشید و این امرشما را با محدودیتهایی مواجه خواهدکرد و ممکن است توفیق تجاری شمار را در آینده دچار خدشه کند فلذا مشورت با افراد مطلع و با تجربه در این زمینه، راجع به زمان مناسب برای تسلیم اظهارنامه بسیار راهگشا واثرگذارخواهد بود.

  زبان و تعداد نسخ اظهارنامه
  اظهارنامه ثبت اختراع باید بصورت الکترونیکی و در فرم مخصوص به آدرس (http://ip.ssaa.ir/Patent/New.aspx) و به زبان فارسی تنظیم شود.

  محتویات ومندرجات اظهارنامه اختراع
  بنابر ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات اظهارنامه ثبت اختراع باید حاوی نکات زیر باشد:
  ۱- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی، تابعیت و سمت متقاضی و درصورتیکه متقاضی شخص حقوقی است ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت، تابعیت، مرکز اصلی و عنداللزوم هرگونه شناسه دیگر آن الزامی است.

  ۲- اسم، شماره ملی، نشانی، کدپستی نماینده قانونی متقاضی درصورت وجود

  ۳- اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها در ایران را دارند درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد.

  در بند ۳ درصورتیکه متقاضی مقیم ایران نباشد و بنابر حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس درخواست ثبت اختراع خود را ایران بنماید باید اسم، اقامتگاه و کدپستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ ها را درایران دارند اعلام نمایند تا تصمیمات اداره در زمان مقتضی به آنها ابلاغ گردد و پرونده معطل نماند.(این بندباید توسط اشخاص غیر ایرانی تکمیل شود وبرای متقاضیان ایرانی که ابتدا به ساکن درایران تقاضای ثبت اختراع می کنندپرکردن این بندالزامی نیست)

  ۴- اسم، نشانی و شغل مخترع درصورتیکه متقاضی شخص مخترع نباشد.
  مخترع شخصی است که اختراع حاصل تلاش فکری و ذهنی اوست و حقوق اختراع ثبت شده منحصراً به او تعلق دارد اما در بسیاری از مواقع مخترعین بر طبق قرارداد استخدام یا کار معین و یا قراردادهایی ازاین قبیل اختراع را به دستور و سفارش کارفرما انجام می دهند و برطبق قرارداد فیمابین تمام یا قسمتی از حقوق مادی آن متعلق به کارفرما یا بنگاه و شرکتی است که وی را استخدام کرده است ولیکن نام مخترع (حقوق معنوی) وی محفوظ است و نام وی باید در اختراع ذکر شود فلذا درصورتیکه مخترع غیر از مالک باشد باید این بند تکمیل شود و نکته دیگر اینکه درصورتیکه افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند حقوق ناشی از اختراع مشترکاً به آنان تعلق می گیرد و درصورت تعدد متقاضیان ثبت اختراع به درخواست آنها میزان سهم هریک در گواهی نامه اختراع به تفکیک قید خواهد شد در غیراینصورت حقوق ناشی از اختراع بالسویه خواهد بود.

  ۵- عنوان اختراع به نحوی که اختراع ادعایی را مشخص سازد و مشتمل بر کلماتی مثل «بهتر» و غیره نبوده و ترجیحاً بین ۳ تا ۱۰ کلمه باشد.
  در کشورهای مختلف و خصوصاً کشور ما جستجوی بسیاری از اختراعات در بانکهای اطلاعاتی بنابر کلید واژه های عنوان اختراع انجام می پذیرد فلذا دارای اهمیت بسیاری برای ادارات اختراع و کارشناسان و استفاده کنندگان از اختراع می باشد و بدین ترتیب عنوان اعلامی باید در عین اختصار، گویا و مبین ویژگی های فنی اختراع باشد تا علاوه بر قابلیت جستجوی بهتر سوابق پییشین، موجب می شود سایر افراد از اختراع مذکور مطلع شده و بالتبع درصورت نیاز قراردادهای لازم را برای خرید و اجازه استفاده با مخترع (مالک اختراع) منعقد کنند و نکته دیگر اینکه این کلیدواژه ها نباید توصیفی و رنگ و صبغه تبلیغاتی داشته باشند و از درج عباراتی مثل بهتر، بهترین، عالیترین، زیباترین و فنی ترین خودداری شود.(ترجیحاعنوان اختراع صحیح به زبان انگلیسی نیز درج شود)

  ۶- تاریخ، محل و شماره اظهارنامه یا گواهی نامه اختراع در خارج، درصورت درخواست حق تقدم.
  بنابه ماده ۹ قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ متقاضی می تواند همراه با اظهارنامه خود، طی اعلامیه ای حق تقدم مقرر در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی مورخ ۱۲۶۱ هجری شمسی (۲۰ مارس ۱۸۸۳) و اصلاحات بعدی آن را درخواست نماید حق تقدم می تواند براساس یک یا چند اظهارنامه ملی یا منطقه ای یا بین المللی باشد که در هر کشور یا برای هر کشور عضو کنوانسیون مذکور تسلیم شده است و با پذیرش درخواست حق تقدم حمایتهای مذکور در کنوانسیون پاریس شامل آن خواهد بود.

  کنوانسیون پاریس بر ۳ اصل
  ۱- رفتار ملی(NATIONAL TREATMENT)
  ۲- اصل استقلال(INDIPENDENT)
  ۳-اصل حق تقدم(PRIORITY) ، استوار است.
  بنابر قاعده حق تقدم PROIRITY متقاضی ثبت اختراع از تاریخ تسلیم اظهارنامه یک سال حق تقدم خواهد داشت که برای ثبت اختراع به کشورهای دیگر عضو کنوانسیون پاریس مراجعه و تقاضای ثبت اختراع بنماید واگر در این اثنا اظهارنامه دیگری توسط اتباع سایر کشورهایاهمان کشور، تسلیم اداره ملی ثبت اختراع آن کشور شود، شخصی که زودتراز سایرین اظهارنامه خود را در اداره ملی یکی از کشورهای عضو کنوانسیون پاریس تسلیم وفایل نموده بردیگران مقدم است و اگر در این فاصله زمانی یک سال(حتی آخرین روز۱۲ماهه حق تقدم) به آن اداره ملی برای ثبت اختراع مراجعه کند نسبت به سایرین که بعداز تاریخ تسلیم اظهارنام مقدم درکشورمبدااظهارنامه تسلیم نموده اند حق تقدم خواهد داشت (رعایت این بند بیشتر مشمول اختراعاتی است که ازطرف اشخاص متقاضی غیر ایرانی برطبق کنوانسیون پاریس تقاضا می شوداست)

  ۷- اطلاعات مربوط به اظهارنامه اصلی درصورت تکمیلی بودن اختراع
  بنابرماده ۲۵ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات مصوب ۱۳۸۶ توسعه با بهبود یک اختراع می تواند موضوع اظهارنامه تکمیلی قرار گیرد مشروط بر اینکه مکمل و مبین همان اختراعی باشد که در اظهارنامه اصلی ادعا شده است در این صورت:
  شماره و تاریخ اظهارنامه اصلی در اظهارنامه تکمیلی ذکر می گردد.

  در بند ۴ ماده یک کنوانسیون پاریس عنوان اختراع تکمیلی یا بهبود یافته (IMPROVEMENT OF PATENT) نیز بکار گرفته شده است و در ماده ۲۵ آئین نامه نیز به این امر اشاره شده است و صدور گواهی نامه اختراع تکمیلی تابع همان مقرراتی خواهد بود که برای گواهی نامه اصلی تعیین شده است وهمچنین برابر ماده ۹آیین نامه اجرایی اظهارنامه تقسیمی باید دارای الزامات اظهارنامه اصلی بوده ودر تسلیم آن نکات زیررعایت گردد:

  -۱ شماره و تاریخ اظهارنامه اولیه؛
  ۲-در صورت درخواست حق تقدم از سوی متقاضی، ذکر شماره و تاریخ اظهارنامه
  نخستین، همراه با محل حق تقدم؛
  ۳-اصلاح توصیف، ادعا، نقشه و خلاصه توصیف مذکور در اظهارنامه اصلی؛
  ۴-مدارک مربوط به پرداخت هزینه اظهارنامه های تقسیمی
  تبصره- در صورت ادعای حق تقدم های متعدد برای اظهارنامه اص لی، متقاضی اظهارنامه
  تقسیمی می تواند از حق تقدم یا حق تقدم هایی که از نظر موضوعی مرتبط با آن
  اظهارنامه تقسیمی باشد، استفاده کند.

  ۸- تعداد صفحات توصیف، ادعا، خلاصه توصیف اختراع و نقشه ها،
  برطبق بند ۴ ماده ۱۷ آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع مصوب ۱۳۸۶:
  شماره گذاری صفحات باید به عدد فارسی و به نحوی باشد که شروع قسمت توصیف اختراع با شماره یک آغاز و به ترتیب تا پایان ادعاها و خلاصه اختراع شماره گذاری شود چنانچه اظهارنامه همراه با نقشه نمودار و جدول باشد ابتدای آنها باید با شماره های جدید از یک شماره گذاری شوند.

   
   

 • نظرات() 
 • شنبه 13 مهر 1398

  در این مقاله قصد بررسی ثبت شرکت در اندیکا را داریم برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت شرکت در اندیکا تا پایان این مقاله با ما همراه باشید. اندیکا شهرستانی است که در شمال غربی استان خوزستان قرار دارد و مرکز شهرستان اندیکا قلعه خواجه است. این شهرستان از شمال غرب به لالی، از شمال به سردشت دزفول، از شرق به ایذه و از جنوب نیز به مسجد سلیمان منتهی می شود. به دلیل دارا بودن آب و هوای مناسب و همچنین طبیعتی کم یاب به همراه جاذبه های گردشگری زیاد، سالانه گردشگران زیادی از سراسر کشور روانه این شهرستان می شوند.

  مزایای ثبت شرکت در اندیکا
  تمامی فعالیت های شرکت به صورت قانونی است. با به ثبت رساندن شرکت همه فعالیت هایی که در زمینه تجارت انجام می گیرد، حالتی رسمی به خود می گیرد و همچنین دارای ارزش بیشتری است. چرا که تمامی فعالیت هایی که در یک شرکت انجام می شود زیر نظر قانون است و دراین صورت است که اشخاص و شرکت های دیگر تمایل بیشتری برای همکاری با شما خواهند داشت.
  همه اعضای شرکت در برابر فعالیت های شرکت مسئول خواهند بود. وقتی فعالیتی در قالب شرکت آغاز می شود، سود و زیان و همچنین کلیه فعالیت هایی که در شرکت انجام می شود تنها بر عهده شخص خاصی نبوده و تمامی اعضای شرکت در مقابل آن مسئول هستند.
  اعضای شرکت از حمایت های قانونی بهره می شوند و دارای حقوق قانونی خواهند بود. اگر به هر دلیلی بین اعضای شرکت اختلاف و مشکلی به وجود بیاید، به کمک قانون می توانند مشکلات به وجود آمده را حل کنند.
  اجازه ورود در مناقصات و مزایدات. برای شرکت در مناقصات و مزایدات شما تنها زمانی می توانید اقدام کنید که دارای شرکت به ثبت رسیده باشید در غیر این صورت اشخاص حقیقی به تنهایی حق شرکت در مزایدات و مناقصات را نخواهند داشت.
   

  سایر مزایای ثبت شرکت
  اخذ نمایندگی از شرکت های بزرگ و برند های معتبر. تنها زمانی می توانید برای گرفتن نمایندگی از شرکت های معتبر اقدام کنید که شرکت خود را به ثبت رسانده باشید زیرا نمایندگی ها تنها به شرکت ها داده می شود و نه اشخاص حقیقی.
  کسانی که می خواهند با شما کار کنند نیازمند اطلاعات کاملی از شرکت شما هستند و این امر تنها با ثبت شرکت امکان پذیر است چراکه اطلاعات کامل مربوط به شرکت در روزنامه های کثیر الانتشار چاپ می شوند.
  هر چه از زمان ثبت شرکت شما بگذرد به اعتبار آن نیز اضافه می شود.
  با به ثبت رساندن شرکت می توانید از مزایایی مانند دریافت وام و اعتبارات بهره مند شوید زیرا بعضی از امتیازات و وام ها مختص شرکت ها است و به اشخاص حقیقی تعلق نمی گیرد.
  ثبت شرکت مبادلات تجاری با سایر کشور ها را امکان پذیر می سازد.
  ثبت شرکت در اندیکا

  انواع قالب های ثبت شرکت در اندیکا
  شرکت با مسئولیت محدود
  شرکت سهامی خاص
  شرکت سهامی عام
  شرکت نسبی
  شرکت تضامنی
  شرکت مختلط سهامی
  شرکت مختلط غیر سهامی
  شرکت تعاونی تولید و مصرف
   

  ثبت شرکت سهامی خاص در اندیکا
  شرکت سهامی خاص به شرکتی گفته می شود که سهام آن منحصرا به وسیله موسسان شرکت تامین می شود. موسسان شرکت ملزم به بلوکه کردن حداقل 35% از سرمایه شرکت در حساب شرکت در حال تاسیس هستند. سرمایه اولیه در شرکت سهامی خاص نباید کمتر از یک میلیون ریال باشد. در چنین شرکت هایی سرمایه به بخش هایی به نام سهام تقسیم می شود. برای تشکیل شرکت سهامی خاص حداقل اعضا باید 3 نفر باشد و 2 نفر نیز به عنوان بازرسان اصلی و علی البدل انتخاب می شوند. درج عبارت “شرکت سهامی خاص” قبل و یا بعد از نام شرکت به صورت دقیق و خوانا و بدون فاصله در تمامی اوراق و آگهی های شرکت الزامی است.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در اندیکا
  ارائه اظهار نامه شرکت سهامی خاص در دو برگ
  ارائه اساسنامه شرکت در دو نسخه
  ارائه صورت جلسه مجمع عمومی موسسان در دو نسخه
  ارائه صورت جلسه اعضا هیات مدیره که به امضا مدیران منتخب رسیده باشد در دو نسخه
  ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه سهامداران، اعضا هیات مدیره و بازرسان شرکت
  ارائه گواهی عدم سوء پیشینه اعضای هیات مدیره، بازرسان و مدیران شرکت
  ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% از سرمایه شرکت به حساب شرکت در شرف تاسیس
  ارائه وکالتنامه
  ارائه قیم نامه اگر اعضا دارای اهلیت نباشند.
  ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اندیکا
  شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که جهت انجام امور تجاری بین حداقل دو نفر تشکیل می شود. سرمایه اولیه برای تشکیل چنین شرکتی یک میلیون ریال است که تمام سرمایه در همان ابتدای تاسیس شرکت به مدیر عامل داده می شود و مدیر عامل نیز اقرار نامه ای مبنی بر اینکه تمام سرمایه را دریافت کرده است امضا می کند. در شرکت با مسئولیت محدود انتخاب بازرس اختیاری است. درج واژه “شرکت با مسئولیت محدود” قبل و یا بعد از نام شرکت الزامی است.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسولیت محدود در اندیکا
  ارائه دو نسخه از تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود
  ارائه دو نسخه از شرکت نامه
  ارائه دو نسخه از اساسنامه
  ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان شرکت
  ارائه دو نسخه از صورت جلسه اعضای هیات مدیره
  ارائه فتوکپی شناسنامه و کارت ملی کلیه شرکا، اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت
  اخذ مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیاز به مجوز داشته باشد.
  ارائه وکالت نامه در صورتی که امور مربوط به ثبت توسط وکیل انجام می گیرد.

 • نظرات() 
 • شنبه 13 مهر 1398


  جهت ثبت شرکت در اندیمشک به اطلاعاتی نیاز دارید که بتوانید بهترین نوع ثبت شرکت را برای راه اندازی تجارت خود انتخاب کنید به همین دلیل ما در این مقاله سعی بر آن داشته ایم که اطلاعاتی کاربردی درباره ثبت شرکت در اندیمشک را به شما ارائه دهیم. اندیمشک که یکی از شهرستان های استان خوزستان است دارای معدن شن، سنگ و گچ است و همچنین 4 نیروگاه سیکل ترکیبی و 3 سد کرخه، دز و بالارودیکی که از مهمترین پایگاه های تولید انرژی کشور است در اندیمشک قرار دارد. همچنین راه آهن اندیمشک که اولین و مهم ترین راه آهن کشور از زمان جنگ جهانی تا جنگ تحمیلی بوده، مرکز کل ناحیه راه آهن زاگرس و از جمله نقاط حساس راه آهن تهران- جنوب محسوب می شود.

  با توجه به توضیحاتی که درباره شهر اندیمشک داده شد یقینا به اهمیت ثبت شرکت در این شهر پی برده اید. پس برای کسب اطلاعات دقیق درباره ثبت شرکت در اندیمشک تا پایان این مقاله با ما همراه باشید.

  ثبت شرکت در اندیمشک

  مزایای ثبت شرکت در اندیمشک
  راه اندازی فعالیتی تجاری، تولیدی و خدماتی در چارچوب حقوقی و قانونی تنها با ثبت شرکت امکان پذیر است. شما با به ثبت رساندن شرکت خود می توانید در سایه حمایت های دولتی و قانون تجارت به انجام فعالیت خود بپردازید. از جمله مزایای ثبت شرکت در اندیمشک می توان به امکان پیگیری های لازم و در خصوص دعاوی اشاره کرد. همچنین با ثبت شرکت می توانید با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شوید. علاوه بر موارد ذکر شده مزیت مهمی که با ثبت شرکت نصیب شما می شود می توان به شرکت در مناقصات و مزایدات اشاره کرد که سود کلانی را می توان برای شرکت و تجارت خود به دست آورید. همچنین جهانی شدن تجارت و فعالیت، محافظت از برند و… از سایر مزایای ثبت شرکت در اندیمشک است.

  برای کسب اطلاعات بیشتر  در باره مزایای ثبت شرکت در اندیمشک به کارشناسان مجرب و متخصص مراجعه فرمایید.

  انواع ثبت شرکت در اندیمشک
  شرکت سهامی عام
  شرکت سهامی خاص
  شرکت با مسئولیت محدود
  شرکت تضامنی
  شرکت نسبی
  شرکت مختلط سهامی
  شرکت مختلط غیر سهامی
  شرکت تعاونی
  ثبت شرکت سهامی خاص در اندیمشک
  به شرکتی شرکت سهامی خاص می گویند که برای تشکیل آن به حداقل 3 نفر به عنوان سهامدار و اعضای هیات مدیره و همچنین 2 نفر به عنوان بازرسین اصلی و علی البدل نیاز است. تمام سرمایه شرکت سهامی خاص در هنگام تاسیس به وسیله موسسان شرکت تامین می شود. سرمایه در این نوع شرکت ها به بخش های کوچکی تقسیم می شود که حداقل 35% آن باید در حساب شرکت در حال تاسیس بلوکه شود همچنین 65% باقی مانده نیز در تعهد سهامداران باقی می ماند. لازم به ذکر است که تمامی سهامداران تنها به میزان سهامی که در شرکت دارند در برابر دیون و قروض شرکت مسئولیت بر عهده دارند.

  در شرکت های سهامی خاص پذیره نویسی و مجمع عمومی موسسان وجود ندارد.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت سهامی خاص در اندیمشک
  ارائه دو نسخه تکمیل شده ی اظهار نامه شرکت سهامی خاص
  ارائه دو نسخه تکمیل شده ی اساسنامه شرکت سهامی خاص
  ارائه دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسان
  ارائه دو نسخه از صورت جلسه اعضا هیات مدیره
  ارائه کپی برابر اصل شناسنامه و کارت ملی همه اعضا هیات مدیره، سهامداران و بازرسان شرکت
  ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضای هیات مدیره، سهامداران، بازرسان و مدیران شرکت
  ارائه گواهی پرداخت حداقل 35% از سرمایه شرکت به حساب شرکت در حال تاسیس
  اگر در بین اعضا هیات مدیره یا سهامداران اشخاص حقوقی باشند، ارائه کپی آخرین روزنامه رسمی شخص حقوقی و معرفی نامه نماینده به همراه کپی شناسنامه و کپی کارت ملی برابر اصل نماینده شخص حقوقی الزامی است.
  اگر سهامدار خارجی در بین سهامداران باشد اشخاص حقیقی ملزم به ارائه کپی برابر اصل پاسپورت هستند. اشخاص حقوقی نیز باید گواهی ثبت شرکت که حاوی آخرین وضعیت ثبت شرکت است را به همراه ترجمه وکالتنامه و اختیار نامه وکیل سهامدار ارائه کند.
  ارائه تعهد نامه تمامی اعضای هیات مدیره و مدیر عامل شرکت مبنی بر نداشتن هیچ گونه ممنوعیت برای عضویت و بر عهده گرفتن مسئولیت در هیات مدیره و سمت مدیرعاملی است.
  ارائه اصل و یا کپی برابر اصل وکالتنامه در صورتی که وکیل تمامی امور مربوط به ثبت شرکت را انجام می دهد.
  ارائه مجوز در صورت نیاز
  ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اندیمشک
  شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که برای انجام امور تجاری تشکیل می شود. در شرکت با مسئولیت محدود سرمایه به سهام تقسیم نمی شود و سرمایه تحت عنوان سهم الشرکه باقی می ماند. تمامی سرمایه اولیه در اختیار مدیرعامل شرکت قرار داده می شود و مدیر عامل نیز موظف به ارائه اقرار نامه ای مبنی بر دریافت همه سرمایه است. تمامی شرکا تنها به میزان سرمایه آورده به شرکت در مقابل تعهدات و قروض شرکت مسئول هستند.

  لازم به ذکر است که به دلیل تقسیم نشدن سرمایه به سهام در شرکت با مسئولیت محدود نقل و انتقال سهم الشرکه توسط شرکا به آسانی ممکن نیست.

  مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود در اندیمشک
  ارائه دو برگ از تقاضا نامه شرکت با مسئولیت محدود
  ارائه دو برگ از شرکت نامه
  ارائه دو جلد از اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود
  ارائه دو نسخه از صورت جلسه اعضا هیات مدیره و دو نسخه از صورت جلسه مجمع عمومی موسسین
  ارائه گواهی عدم سوء پیشینه کلیه اعضا هیات مدیره و مدیر عامل
  ارائه کپی برابر اصل شده شناسنامه و کارت ملی شرکا، اعضا هیات مدیره و مدیر عامل شرکت
  ارائه مجوز در صورتی که موضوع شرکت نیاز به اخذ مجوز داشته باشد.
  ارائه وکالتنامه

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مهر 1398


  ثبت شرکت
  ثبت
  ثبت موسسه
  ثبت تغییرات شرکت
  ثبت برند
  ایزو
  خدمات
  ثبت آنلاین
  دانشنامه
  تماس
  ثبت شرکت، ثبت برند، اخذ ایزو، پلمپ دفاتر شرکتها، انحلال شرکت، ثبت تغییرات شرکتها و صورتجلسات و آگهی های شرکتها و... نیاز به مشاوری امین و کارآزموده دارد.با مشاورین ما تماس بگیرید : 88884114 021
  prevnext12345

  ثبت شرکت


  
  نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود (تضامنی – نسبی)
   

  نمونه آگهی دعوت تغییرات در شرکتهای با مسئولیت محدود

  (تضامنی –نسبی)

   

  فهرست

  1-نمونه نامه ختم تصفیه                                                                                                                 

  2-نمونه آگهی دعوت از شرکاء جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده در شرکتهای سهامی خاص به طور همزمان                                                                                     

  3-آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء                                                                                           

   
  بسمه تعالی

  نمونه اعلام ختم تصفیه با مسئولیت محدود و مؤسسات

   

  اداره محترم ثبت شرکتها

  احتراماً

  بدینوسیله با ارائه سه نوبت آگهی در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار مربوط به شرکت  .................به شماره ثبت  ......................  و شناسه ملی ...................... با رعایت ماده 215 قانون تجارت تقاضای اعلام ختم تصفیه را دارم.

                                       

   

  مدیر یا مدیران تصفیه 

   

  بسمه تعالی

   

  نمونه آگهی دعوت سهامداران جهت تشکیل مجامع عمومی فوق العاده و عادی

  بطور فوق العاده در شرکتهای با مسئولیت محدود بطور همزمان

   

        بدینوسیله از کلیه شرکاء شرکت .......................................................................  با مسئولیت محدود  به شماره ثبت ..................................  دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که در ساعت ............   مورخ ........................   و جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در ساعت ...............  در محل قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

  دستور جلسه مجمع فوق العاده
  دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
   

   

  هیئت مدیره

   

  تذکرات:

  1-   کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

  2-   رعایت فاصله دعوت حداقل 10 روز حداکثر 40 روز.

  3-   تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.

  4-   موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.

  5-   دستور جلسه مشخص گردد.

  6-   مقام دعوت کننده مشخص گردد.

  7-  طی دو صورتجلسه جداگانه تغییرات اعلام و پذیرش گردد.

   

  بسمه تعالی

  آگهی دعوت از سهامداران/ شرکاء

   

        بدینوسیله از کلیه شرکاء/ سهامداران محترم شرکت .........................................................................سهامی خاص/ مسئولیت محدود به شماره ثبت ...........................دعوت بعمل می آید تا در جلسه  ..................................................  که در ساعت ...........................  مورخ   ................................  در محل شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند.

   

  دستور جلسه
   

   

   

   

  تذکرات:

  1-کلیه صورتجلسات می بایست روی سربرگ شخصیت حقوقی مربوطه پس از امضاء اشخاص ذی سمت و با مهر آن شخصیت حقوقی تهیه و ارسال گردد.

  2ـ رعایت فاصله دعوت حداقل 10 روز حداکثر 40 روز.

  3ـ تاریخ و ساعت و محل دعوت کاملاً مشخص گردد.

  4ـ موارد قابل آگهی در روزنامه کثیرالانتشار مربوط به همان شرکت درج و آگهی شود.

  5- دستور جلسه مشخص گردد.

  6- مقام دعوت کننده مشخص گردد.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 10 مهر 1398

   


  

  1- شرایط و نحوه تغییر نام؟ 
  می بایست با مراجعه به سایت اداره کل ارشاد استان تهران صورتجلسات را تهیه نموده و در 4 نسخه به اداره کل ارسال نمایند.
  2- نحوه ورود عضو جدید هیات موسس؟ 
  در ابتدا می بایست با ارائه درخواست به اداره ارشاد شهرستان  نفر جدید را معرفی و مدارک و مستندات را نسبت قدام نمایند پس از جوابیه، صورتجلسات را  از سایت اداره کل دانلود نموده و در سربرگ موسسه طی 4 نسخه ارائه نمایند.
  3- مدارک و مستندات تغییر مکان؟ 
  می بایست فرم های مربوطه را در سایت اداره کل دانلود نموده سپس در 4 نسخه به اداره کل ارائه نمایند .لازم به ذکر است موسساتی که دارای فعالیت آموزشی هستند می بایست مدارک و فرم های اماکن را نیز تکمیل نموده و به اداره شهرستان ارائه نمایند.
  4- آیا امکان واگذاری و اجاره به شخص ثالث امکان پذیر است؟ 
  خیر شخص مدیر مسئول می بایست شخصا همه گزارشات را ارائه نمایند.
  5- مراحل تمدید اعضا هیات مدیره موسسه؟ 
  می بایست با مراجعه به سایت اداره ارشاد استان  تهران صورتجلسات را تهیه نموده و در 4 نسخه بهمراه نامه درخواست به اداره کل ارائه نمایند.
   

 • نظرات() 
 • سه شنبه 9 مهر 1398


  کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از ایرانی و خارجی می توانند در ایران شرکت ثبت نمایند.
  -دارا بودن سوء پیشینه اشخاص مانعی جهت ثبت شرکت نیست فقط نمی توانند جزو هیئت مدیره، مدیرعامل و یا بازرسین شرکت باشند.
  - اشخاص خارجی می توانند بدون شریک ایرانی به صورت مالکیت 100% در ایران شرکت ثبت نمایند (مدارک لازم فقط پاسپورت شرکاء)
  - چند شرکت باهم می توانند بدون وجود اشخاص حقیقی شرکت مستقلی ثبت نمایند  (مدارک لازم گواهی ثبت شرکت + کپی مدارک هویتی نمایندگان آنها)

 • نظرات() 
 • سه شنبه 9 مهر 1398


   
  اگر مدیری با انجام معاملات بدون رضایت شرکا سبب اضرار شرکت گردد   باید نسبت به جبران ضرر وارده اقدام نموده و تا زمان جبران کامل شرکا نمی توانند از سود شرکت نفع برند. به منظور حفظ حقوق شرکابهتر است محدودیتی در معاملات مدیر که برای شرکت انجام می دهد نیز اعمال گردد.

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :7
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  

  آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات